Нээлттэй ажлын байр

ОРОН НУТГИЙН БАНКНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭСТ БҮСИЙН МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн Орон нутгийн салбар, нэгжүүдийг удирдлагаар ханган, бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, төсөв төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавьж, үр дүнг тооцож тайлагнах.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭСТ НЯРАВ

Банкны газар, хэлтэс, нэгжийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдах бүх төрлийн тавилга , эд хогшилийг хүлээн авах, олгох, шилжилт хөдөлгөөн хийх, бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх, агуулахын эмх цэгц, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ЖОЛООЧ

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллах

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор барилга угсралт, барилгын их болон урсгал засварын ажил, барилгын засвар үйлчилгээгий хэвийн найдвартай байдлыг хангахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ЗАХИРГАА ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны стратеги, бодлогын зорилтыг хангах зорилтын хүрээнд хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, бүрдүүлэх, зохицуулалтын хүрээнд хийгдэх ажлыг зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН СИСТЕМИЙН ХЭЛТЭСТ КОМПЮТЕР, ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Банкны сервер, тоног төхөөрөмжүүд тэдгээрийн байрлах серверийн өрөө, серверийн өрөөтэй холбоотой дэд бүтцийн ажиллагааны хэрэгцээт судалгаа, сайжруулалт, шинэчлэлт, нэвтрүүлэлтийн ерөнхий төлөвлөгөө гаргах, шинэ технологийг хэрэгжүүлж, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангахад админисраторуудад туслаж дэмжих, хянаж ажиллаж, заавар зөвөлгөөгөөр хангах

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАРТ КОМПЬЮТЕР, ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ, тусламжийг банкны бүх нэгжид үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАРТ КОР СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ, компьютер, техник хангамжийн засвар үйлчилгээ, тусламжийг түргэн шуурхай үзүүлэх. Банкны системийн хэмжээнд дотоод, гадаад сүлжээ, дотуур утасны системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг ханган, хяналт тавьж ажиллах, сүлжээний шинэ техник технологийг судлах, ажилчдыг сургах, сургалт зааварчилгаа өгөх ажлыг зохион байгуулах, сүлжээний хэсгийн ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулах.

Дэлгэрэнгүй
КОМПЛАЕНСИЙН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны үйл ажиллагаа болон бодлого, журам Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шаардлагад нийцэж байгаа байдалд хяналт тавих, нийцүүлэх ажиллагааг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд банкны газар, хэлтэс, нэгжид дэмжлэг үзүүлэх, комплаенсийн зарчмыг нэвтрүүлэх, бэхжүүлэх

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНД ЭРХИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа үндсэн болон дэд програмуудын эрхийн зохицуулалтыг хийх, хянах, хэрэглэгчдийн компьютерийн програм хангамжийн стандартыг хянах, ажилтнуудын МАБ-ын талаарх ойлголтыг сайжруулах;

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК