Нээлттэй ажлын байр

МАРКЕТИНГИЙН ХЭЛТЭСТ ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ БА ТООН ӨГӨГДӨЛ, СОШИАЛ МЕДИА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Банкны нэр хүндийг өсгөх, хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, банк, банкны үйл ажиллагааны талаар харилцагчдад мэдээ, мэдээлэл тогтмол өгөх, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах, олон нийтэд хандсан арга хэмжээ, хэвлэлийн хурал зохион байгуулах, банкны нэрийн өмнөөс олон нийтэд өгөх мэдээллийг боловсруулах,

Дэлгэрэнгүй
МАРКЕТИНГИЙН ХЭЛТЭСТ САЛБАР ХАРИУЦСАН МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Банкны салбарын үйл ажиллагааг дэмжих, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулах, хөтлөх, салбарт мэргэжлийн заавар зөвөлгөө өгөх, Банкны салбар дотор болон гадна байршуулах сурталчилгааны материалуудыг тухайн үеийн банкны үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгцээг тодорхойлж сольж байршуулж байх, Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгааг оновчтой сувгаар хийж байх,

Дэлгэрэнгүй
МАРКЕТИНГИЙН ХЭЛТЭСТ ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Банкны имиж болон өнгө төрхийг илэрхийлэх сурталчилгааны реклам шторк, видео контент бэлтгэх, вэб орчинд байршуулах, фото зураг авах, фото сан үүсгэх

Дэлгэрэнгүй
ЗАХ ЗЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ЗЭЭЛИЙН БАГЦЫН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Төрийн банкны зээлийн багцад дүн шинжилгээ хийх замаар эрсдэл бий болгож буй хүчин зүйлсийг тодруулсны үндсэн дээр зээлийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ЗАХ ЗЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Төрийн банкны үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАРТ ХЯНАН ШАЛГАГЧ

Банкны газар, хэлтэс, алба, төв, нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх, үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох.

Дэлгэрэнгүй
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ ШИНЭ ШИЙДЭЛ, СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд тохирох, үр ашиг авчрахуйц шинэ санаа, төслүүдийг судалж танилцуулах, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны хөгжлийн хандлагыг судалж, шинэ санааг гаргах.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ҮЙЛЧЛЭГЧ

Банкны ажлын байрны болон хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, ажилтнуудыг цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллах;

Дэлгэрэнгүй
ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭСТ ХУДАЛДАН АВАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны үйл ажиллагааны чиглэлээр худалдан авахаар шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуульд нийцүүлэн зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН АЛБАНД СУРГАЛТ, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үр дүнг нь тооцон ажиллах, хяналт тавих, сургалтын хүртээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлж, ажилтнуудыг хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, сургалт, хөгжлийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК