Нээлттэй ажлын байр

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН СИСТЕМИЙН ХЭЛТЭСТ КОМПЮТЕР, ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Банкны сервер, тоног төхөөрөмжүүд тэдгээрийн байрлах серверийн өрөө, серверийн өрөөтэй холбоотой дэд бүтцийн ажиллагааны хэрэгцээт судалгаа, сайжруулалт, шинэчлэлт, нэвтрүүлэлтийн ерөнхий төлөвлөгөө гаргах, шинэ технологийг хэрэгжүүлж, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангахад админисраторуудад туслаж дэмжих, хянаж ажиллаж, заавар зөвөлгөөгөөр хангах

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАРТ КОМПЬЮТЕР, ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ, тусламжийг банкны бүх нэгжид үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАРТ КОР СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ, компьютер, техник хангамжийн засвар үйлчилгээ, тусламжийг түргэн шуурхай үзүүлэх. Банкны системийн хэмжээнд дотоод, гадаад сүлжээ, дотуур утасны системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг ханган, хяналт тавьж ажиллах, сүлжээний шинэ техник технологийг судлах, ажилчдыг сургах, сургалт зааварчилгаа өгөх ажлыг зохион байгуулах, сүлжээний хэсгийн ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулах.

Дэлгэрэнгүй
КОМПЛАЕНСИЙН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны үйл ажиллагаа болон бодлого, журам Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шаардлагад нийцэж байгаа байдалд хяналт тавих, нийцүүлэх ажиллагааг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд банкны газар, хэлтэс, нэгжид дэмжлэг үзүүлэх, комплаенсийн зарчмыг нэвтрүүлэх, бэхжүүлэх

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНД ЭРХИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа үндсэн болон дэд програмуудын эрхийн зохицуулалтыг хийх, хянах, хэрэглэгчдийн компьютерийн програм хангамжийн стандартыг хянах, ажилтнуудын МАБ-ын талаарх ойлголтыг сайжруулах;

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНД СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АДМИНИСТРАТОР

Сервер, системүүдийн аюулгүй байдлыг хангах, домэйн контроллер, и-мэйл системүүдийн удирдлага, найдвартай ажиллагааг ханган холбогдох шинэ технологийг судлан нэвтрүүлж ажиллах.

Дэлгэрэнгүй
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖИЛ, СУДАЛГААНЫ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙН АЖИЛТАН

Харилцагчийн Мэдээллийн Төвийн өдөр тутмын хэвийн, тогтмол үйл ажиллагааг хангах, харилцагчдыг банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээ мэдээллээр шуурхай хангах, тэдний санал гомдлыг хүлээн авч, холбогдох нэгжүүдэд илгээн, шийдвэрлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛ ХАРИУЦСАН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Байгууллагын зээлийн судалгааг хийж, холбогдох хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх, чанартай зээлийг багц бүрдүүлэх, зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих, эрсдлийг бууруулахаас гадна зээлдэгч байгууллагуудад банкны бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах

Дэлгэрэнгүй
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ОПЕРАТОР

Банкны төв байр,төв салбар, Улаанбаатар хот дах АТМ-үүдийн хяналтын камер, орон нутгийн нэгжүүдийн дохиоллын тоног төхөөрөмжид 24 цагийн хяналтыг хэрэгжүүлж, доголдол, зөрчил илэрвэл холбогдох албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэн үүссэн доголдол, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг авах, биечилсэн болон дохиолол хамгаалалтын байлгууллагуудыг шуурхай удирдлагаар хангах, нөхцөл байдлын мэдээ, мэдээллээр удирдлагыг шуурхай хангаж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны хэмжээнд аюулгүй байдалтай холбоотой журам, зааврыг мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, учирч болзошгүй аюул, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, бэлэн байдлыг хангах, гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын гэрээний хэрэгжилтэд өдөр тутмын хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК