Нээлттэй ажлын байр

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор барилга угсралт, барилгын их болон урсгал засварын ажлын бэлтгэл ажлыг төлөвлөх хэрэгжүүлэх, хэмжилтийн болон технологийн зураг боловсруулах, барилгын ажлын төсөв хийх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих хүлээн аван ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
МУЖААН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор байр ашиглалттай холбоотой техникийн шийдлийг зөв гаргаж , аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлыг зөв, зохистой, хөнгөн шуурхай зохион байгуулж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
МУЖААН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор байр ашиглалттай холбоотой техникийн шийдлийг зөв гаргаж , аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлыг зөв, зохистой, хөнгөн шуурхай зохион байгуулж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны ажлын байрны болон хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, ажилтнуудыг цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллах;

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны ажлын байрны болон хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, ажилтнуудыг цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллах;

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Зээл болон бусад активт барьцаалж буй барьцаа хөрөнгийн бодит үнэлгээг тогтоох замаар эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ЭМЧ

Ажилтнуудын эрүүл аюулгүй, тав тухтай орчинд ажиллах нөхцөлийг хангах

Дэлгэрэнгүй
САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хариуцсан салбар, тооцооны төвийн үйлчилгээний чанар, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг ханган нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, салбар нэгжийн бизнес төлөвлөгөөг гаргаж, бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтойгоор тогтоон, өндөр үр ашигтай ажиллуулахад чиглэсэн идэвхжүүлэлт, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ ХАМГААЛАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Бэлэн мөнгө тээвэрлэх ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, бэлэн байдлыг хангах.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны ажлын байрны болон хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, ажилтнуудыг цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллах;

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК