TAIWAN IMPORT SOFT LOAN

Зээлийн

бүтээгдэхүүний нэр

Валют

Жилийн

хүү

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Тайванийн импортын хөнгөлөлттэй зээл

USD

6%-7%

10,000- 1,000,000  ам.доллар

 /Гэрээний үнийн дүнгийн 100%/   

Өргөн хэрэглээний бараа1
 6-12 хүртэл сар

Өргөн хэрэглээний бус бараа2
 6-60 хүртэл сар

Бусад нөхцөл

Өргөдлийн хураамж

15,000 төгрөг

Шимтгэл

Олгосон зээлийн  1%  буюу 3,000 ам.доллараас хэтрэхгүй

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Ашиглаж буй бүтээгдэхүүний ҮХШЕН-ийн дагуу

Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл

Нэг жилээс дээш хугацаатай зээлийн хувьд 12 сар хүртэл хугацаанд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө.

Тайлбар:
1 - Зээлийн зориулалт нь бараа худалдан авч цааш дамжуулан борлуулах, эсхүл цааш дамжуулан борлуулахгүй хувийн бизнестээ эргэлтийн хөрөнгө оруулах зорилготой бол өргөн хэрэглээний бараа гэж үзнэ.
2 - Зээлийн зориулалт нь хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр ашиглах бол өргөн хэрэглээний бус бараа гэж үзнэ.
 
Бүрдүүлэх баримтууд:
1. Тайванийн экспортлогчтой хийсэн худалдааны гэрээ, эсхүл худалдааны нэхэмжлэл;
2. Банкны бизнесийн зээлийн судалгаанд бүрдүүлэх баримтууд;
3. Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт бүрдүүлнэ.

 

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК