Ажлын байрыг дэмжих зээл

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын гамшгийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулж, эдийн засгийг идэвхжүүлэх зорилтын хүрээнд бизнесийн үйл ажиллагаа, ажлын байрыг дэмжих зорилгоор Засгийн газраас хүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх, Зээлийн батлан даалтын сангаас Монгол Улсын холбогдох хуульд нийцүүлэн батлан даалт гаргах банкны өөрийн эх үүсвэрээр олгох зээл юм.

Зээлийн нөхцөл

Ажлын байрыг дэмжих зээл /ААН/

Нэг зээлдэгч, түүний хамаарал бүхий этгээдэд* олгох зээлийн хэмжээ

500.0 сая  хүртэл төгрөг

Зээлийн хүү (жилийн):

Зээлдэгч -3%

Зээлийн хугацаа

36 сар хүртэл

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй, 

Зээлийн батлан даалтын хэмжээ:

Зээлийн дүнгийн 60 хувь хүртэл, дээд хэмжээ 300.0 сая төгрөг хүртэл

Батлан даалтын шимтгэл:

Батлан даасан дүнгийн 1.0 хувь

Үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

12 сар хүртэл буюу зээлийн нийт хугацааны 1/3-с хэтрэхгүй байна.

*Хамаарал бүхий этгээд гэж тухайн аж ахуйн нэгжийн хувьцааны 50 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ. 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2023 Төрийн банк ХК