ХУДАЛДААНЫ ЗЭЭЛ

ИМПОРТЫН ЗЭЭЛ

Валют

Жилийн

хүү

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

USD

8%-9%

10,000- 500,000  ам.доллар

 /Гэрээний үнийн дүнгийн 100%/   

12 хүртэл сар

EUR

5%-6%

RUB

15%

Бусад нөхцөл

Өргөдлийн хураамж

15,000 төгрөг

Шимтгэл

Олгосон зээлийн  1%  буюу 3,000 ам.доллараас хэтрэхгүй

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн үлдэгдлийн 1% буюу 3,000 ам.доллараас хэтрэхгүй

Бүрдүүлэх баримтууд:
1. Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх;
2. Банкны зээлийн судалгаанд бүрдүүлэх баримтууд;
3. Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт бүрдүүлнэ.
 

ЭКСПОРТЫН ЗЭЭЛ

Валют

Жилийн

хүү

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

USD

8%-9%

10,000- 500,000  ам.доллар

 /Гэрээний үнийн дүнгийн 100%/   

12 хүртэл сар

EUR

5%-6%

RUB

15%

Бусад нөхцөл

Өргөдлийн хураамж

15,000 төгрөг

Шимтгэл

Олгосон зээлийн  1%  буюу 3,000 ам.доллараас хэтрэхгүй

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн үлдэгдлийн 1% буюу 3,000 ам.доллараас хэтрэхгүй

Бүрдүүлэх баримтууд:
1. Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх;
2. Банкны бизнесийн зээлд бүрдүүлэх баримтууд;
3. Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт бүрдүүлнэ.
 
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК