Нээлттэй ажлын байр

ЦАХИМ БАНКНЫ ГАЗАРТ ЦАХИМ БАНКНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төрийн банкны цахим банкны үйлчилгээний өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж, салбар нэгжүүд болон хэрэглэгчдийн цахим банкны үйлчилгээ, ашиглалттай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний программын хэрэглэгчийн тохиргоонд хяналт тавих, банкны үйл ажиллагааны нууцлалыг бүрэн хангах, цахим бүтээгдэхүүний талаар үнэн бодитой мэдээллээр удирдлагыг хангах, эрсдэлийг буруулахад анхаарч ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн ОН-ийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай журам заавар, мэдээллээр хангаж, нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ХЯНАЛТЫН ГАЗАРТ ПРОГРАМЫН ХЯНАН ШАЛГАГЧ

Банкны салбар, нэгжийн үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, үүссэн зөрчил дутагдлыг илрүүлэх үүднээс банкны системийн хэмжээнд ашиглагдаж буй програмын түвшинд хяналтыг хэрэгжүүлэх, програмд тулгуурласан хяналтыг боловсронгуй болгох, системээс илэрсэн алдаа зөрчлийг илрүүлэх, удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангах.

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ҮНДСЭН ЗОРИЛГО: Банкны газар нэгжээс ирсэн МТ-той холбоотой дуудлага, санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ ТЕХНИК ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ҮНДСЭН ЗОРИЛГО: Компьютер, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтэл, оношлогоо, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах болон шинэ дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
НАЛАЙХ САЛБАРЫН ХАРЬЯА МУСТАНГ ТООЦООНЫ ТӨВ, БАГАХАНГАЙ ТООЦООНЫ ТӨВД ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Төрийн банкинд чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх, зээлийн эрсдлийг хамгийн бага түвшинд байлгах, сайн харилцагч татаж, багцыг тогтмол өсгөх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн зээлийн үйл ажиллагааг явуулна.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны ажлын байр,хариуцсан талбайд цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж, орчны цэвэр цэмцгэр байдлыг бүрэн хангаж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ЦАХИМ БАНКНЫ ГАЗАРТ ЦАХИМ БАНК ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Төрийн банкны цахим банкны үйлчилгээний өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж, салбар нэгжүүд болон хэрэглэгчдийн цахим банкны үйлчилгээ, ашиглалттай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний программын хэрэглэгчийн тохиргоонд хяналт тавих, банкны үйл ажиллагааны нууцлалыг бүрэн хангах, цахим бүтээгдэхүүний талаар үнэн бодитой мэдээллээр удирдлагыг хангах, эрсдэлийг буруулахад анхаарч ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны ажлын байр, хариуцсан талбайд цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж, орчны цэвэр цэмцгэр байдлыг бүрэн хангаж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
ПРОГРАМ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкинд шаардлагатай байгаа програм хангамжийг шинээр хөгжүүлэх, сайжруулан хөгжүүлэх, тэдгээрийн найдвартай ажиллагаа, програмын нууцлал аюулгүй байдлыг ханган ажиллах, шинэ техник технологийн талаар судлан санал гаргах.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК