Нээлттэй ажлын байр

МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Хэлтсийн зорилгод нийцсэн ажлыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, зорилтыг ажил үүрэгтээ эрхэм болгоно. МҮА нь ХМТ-ийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажил, банкны нийт системийн хэмжээнд ХМТ-ийг байнгын, тогтмол, түргэн шуурхай, чанарын өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулахад чиглэсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Харилцагчдыг банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон бусад төрлийн мэдээ мэдээллээр шуурхай хангах, харилцагчдын санал гомдлыг хүлээн авч, шуурхай холбогдох нэгжүүдэд илгэ

Дэлгэрэнгүй
ЖОЛООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ТУСГАЙ АКТИВЫН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА.

Төрийн банкнаас олгосон эрсдэлд орж болзошгүй, хэвийн ангилалд байгаа /анхаарал татсан/ болон ангилагдсан зээл, зээлийн хүү, аккредитив, бусдаас авах авлагыг төлүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ЖОЛООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Зах зээлийн эрсдэл болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар санал зөвлөмж гаргах, удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах, эрсдэлийн мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шат дараалсан хяналт, зохистой удирдлагаар хангаж, мэргэжлийн талаас нь заавар зөвлөгөө өгөх, орлон ажиллах,

Дэлгэрэнгүй
НЯРАВ /БҮХ ТӨРЛИЙН МАЯГТ МАТЕРИАЛ/ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА.

Банкны газар, хэлтэс, нэгжийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, бүх төрлийн маягт, бичиг хэрэг болон ариун цэврийн материалыг түргэн шуурхай олгох, бүртгэлиййг үнэн зөв хөтлөх, агуулахын эмх цэгц, материалын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Харилцагчийн Мэдээллийн Төв /цаашид “ХМТ” гэх/-ийн Мэдээлэл Үйлчилгээний Ажилтан /цаашид “МҮА” гэх/ нь хэлтсийн зорилгод нийцсэн ажлыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, зорилтыг ажил үүрэгтээ эрхэм болгоно.

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИРГАА, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

​Банкны ажилтнуудыг тав тухтай, цэвэр цэмцгэр орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, Төрийн банкны үзэл баримтлал, соёлыг нэвтрүүлэх, банкны дотоод үйл ажиллагааг зохицуулахтай холбогдсон дүрэм, журам, стандарт, зааврыг хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх, Банкны Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг заавар журмын дагуу хадгалах, бүртгэлжүүлэх, банкны үл хөдлөх хөрөнгүүдийг хувийн хэрэгжүүлэхэд оршино

Дэлгэрэнгүй
ТУСЛАХ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны эд хөрөнгө зөөвөрлөх, ачуулах, ачаа бараа буулгах, агуулах эмхэлж цэгцлэхэд няравт туслах, банкны эд хогшил, тавилга, модон эдлэл, цахилгаан, санхтехникийн засвар, угсрах ажилд мужаан, цахилгаанчин, сантехникчид туслахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИМ БАНКНЫ ГАЗАРТ ЦАХИМ ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн Төв банкны үзүүлэнгийн танхим/Showroom/-д банкны цахим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, програмын хэрэглээг таниулах, тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, эвдрэл гэмтлээс сэргийлэх, харилцагчийг угтах, чиглүүлэх, үдэх, цахим үйлчилгээний талаар заавар зөвлөгөө өгөх, туслах замаар үзүүлэнгийн танхимийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК