Нээлттэй ажлын байр

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Эдийн засаг, санхүү, эрх зүйн чиглэлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй Мэргэжлийн чиглэлээр 1 жил буюу түүнээс дээш хугацаанд ажилласан ажлын туршлагатай Компьютерийн програмын мэдлэг,чадвартай байх;

Дэлгэрэнгүй
СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АДМИНИСТРАТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Сүлжээний нууцлал, аюулгүй байдалд хяналт тавих, сүлжээний аюулгүй байдлын төхөөрөмжүүдийн ажиллагааг удирдан, найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах

Дэлгэрэнгүй
аюулгүй байдлын ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

​Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын стандартуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, бодлого, журам боловсруулах

Дэлгэрэнгүй
ШИНЭ ШИЙДЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны бодлого, журамд нийцүүлэн програм хангамжийн шинэчлэлт, өөрчлөлт, нэвтрүүлэлт, туршилт, хөгжүүлэлтийн төслийг хэрэгжүүлэхэд бизнес болон техникийн газар, хэлтсүүдийн холбож, төслийг удирдан зохион байгуулах, банкны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх дэвшилтэт технологи бүхий цахим бүтээгдэхүүний судалгааг хийх.

Дэлгэрэнгүй
АККРЕДИТИВ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА.

Төрийн банкны эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй экспорт болон импортын аккредитивыг олон улс болон төрийн банкинд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, зааврын дагуу гаргах, аккредитив гаргахтай холбоотой ажилбаруудыг хариуцсан ажиллах, банкны гадаад худалдааны санхүүжилт болон аккредитивын бүтээгдэхүүнийг олон улсын стандартын дагуу хөгжүүлэх, холбогдох судалгаа шинжилгээг хийнэ.

Дэлгэрэнгүй
БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БОЛОН ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Удирдлагын шууд удирдлагад ажиллаж, өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажлууд болон хурал, уулзалт зохион байгуулах, холбогдох протокол хөтлөн баримтжуулах, удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд банкны газар, хэлтсүүдтэй уялдаа холбоотой ажиллах, банкны дүрэм, журам, зааврын хүрээнд харилцагч нарын найдвартай харилцааг бий болгоход ажлын байрны гол зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ЖОЛООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ДИЛЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Батлагдсан лимитийн хүрээнд гадаад валютын арилжаа хийж, хүүгийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх, системийн хэмжээний валютын позицийг хангах, АПУХорооны хурлыг зохион байгуулах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ДИЛЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Батлагдсан лимитийн хүрээнд гадаад валютын арилжаа хийж, хүүгийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх, системийн хэмжээний валютын позицийг хангах, АПУХорооны хурлыг зохион байгуулах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
СҮЛЖЭЭНИЙ ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Дотоод болон гадаад сүлжээний орчинг бүрдүүлэх, сүлжээний тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, гэмтэл саатлыг арилгах, сүлжээний тоног төхөөрөмж, онлайн цэгүүдийн мэдээллийг програмд тогтмол шинэчлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК