Ногоон зээл

Байгальд ээлтэй хүүний хөнгөлөлттэй төслийн зээл

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Хүүний хөнгөлөлт Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Цахилгаан халаагуурын зээл МNT 18% 9% 0%   10 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 
Дулаалгын материалын зээл МNT 18%                 9% 0%  15 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 
Эко ариун цэврийн байгууламж МNT 18% 15% 0% 10 сая төгрөг хүртэл  36 сар хүртэл 
Сайжруулсан зуухны зээл МNT 18% 9% 0% 3 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

Ногоон зээл

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Хүүний хөнгөлөлт Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Эко автомашин /100 хувь цахилгаан хөдөлгүүрт/ МNT 12.0% 9% 0%

Худалдан авч буй автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй 

30 сар хүртэл 
Цахилгаан скүүтер МNT 18%                 9% 0%  3 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Унадаг дугуй МNT 18% 15% 0% 5 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг
Зээлийн шимтгэл: Байгальд ээлтэй хүүний хөнгөлөлттэй төслийн зээл-1%
                                    Ногоон зээл-0,4%
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн шимтгэл: Байгальд ээлтэй хүүний хөнгөлөлттэй төслийн зээл-1%-3%
                                                                Ногоон зээл-0,5%
*БОАЖЯ болон Төрийн банк хооронд байгуулсан хүүний хөнгөлөлт эдлэх гэрээ нь 2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр дуусгавар болно.

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

 

Зээлийн үйлчилгээ-Төслийн зээл-Хүүний хөнгөлөлттэй ногоон зээл

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Хүүний хөнгөлөлт Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Бага оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулах зээл МNT 19,2% 9% 0% 1 тэрбум төгрөг хүртэл 60 сар хүртэл 
Жуулчны баазын дулаан алдагдлыг бууруулах МNT 18%                 9% 0% 1 тэрбум төгрөг хүртэл 60 сар хүртэл 
Эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэмнэлтийн зээл МNT 18% 9% 0% 1 тэрбум төгрөг хүртэл 60 сар хүртэл 
Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж худалдан авах зээл МNT 18% 9% 0% 1 тэрбум төгрөг хүртэл 60 сар хүртэл 
Байгальд ээлтэй ногоон тохижилт хийх зээл МNT 18% 9% 0% 1 тэрбум төгрөг хүртэл 60 сар хүртэл 

Өргөдлийн хураамж: 15,0 төгрөг


Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% /3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй/

*БОАЖЯ болон Төрийн банк хооронд байгуулсан хүүний хөнгөлөлт эдлэх гэрээ нь 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр дуусгавар болно.

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны зээл 

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц” гэдэгт “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД 25-01-20/* -д заасны дагуу эрчим хүчний хэмнэлтийн ангилал нь “В” болон түүнээс дээш ангилалд багтах амины орон сууцыг хамруулан ойлгоно.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ АМИНЫ ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ, БАРИУЛАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

100.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

12.0%

Урьдчилгаа:

20%

Зээлийн хугацаа:

180 хүртэл сар

Өргөдлийн хураамж:

0 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 3 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэлт:

Орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 0% байж болно       

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК