1800-1881 en

Газар тариалангийн зээл
Тавигдах шаардлага

•Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай,
•Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсхүл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээлийг эргүүлэн төлөх бололцоотой,
•Банкны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
•Банк болон бусад банк, ББСБ-д аливаа зээлийн өр төлбөргүй.
•Чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.

 

•Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай,
•Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсхүл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээлийг эргүүлэн төлөх бололцоотой,
•Банкны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
•Банк болон бусад банк, ББСБ-д аливаа зээлийн өр төлбөргүй.
•Чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.

 

•Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай,
•Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсхүл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээлийг эргүүлэн төлөх бололцоотой,
•Банкны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
•Банк болон бусад банк, ББСБ-д аливаа зээлийн өр төлбөргүй.
•Чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube