1800-1881 en

Газар тариалангийн зээл
Нөхцөл

Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэдийн бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгогдох зээл юм. 

Зээлийн бүтээгдэхүүний  нэр Валют Зээлийн хүү /жилийн/ Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа 
Эргэлтийн хөрөнгө MNT 18.0%-22.8% Нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80 хүртэл хувь 12 хүртэл сар 
Хөрөнгө оруулалт Нийт хөрөнгө оруулалтын 70 хүртэл хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 19.95%-24.78%

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

 

Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэдийн бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгогдох зээл юм. 

Зээлийн бүтээгдэхүүний  нэр Валют Зээлийн хүү /жилийн/ Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа 
Эргэлтийн хөрөнгө MNT 18.0%-22.8% Нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80 хүртэл хувь 12 хүртэл сар 
Хөрөнгө оруулалт Нийт хөрөнгө оруулалтын 70 хүртэл хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 19.95%-24.78%

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

 

Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэдийн бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгогдох зээл юм. 

Зээлийн бүтээгдэхүүний  нэр Валют Зээлийн хүү /жилийн/ Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа 
Эргэлтийн хөрөнгө MNT 18.0%-22.8% Нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80 хүртэл хувь 12 хүртэл сар 
Хөрөнгө оруулалт Нийт хөрөнгө оруулалтын 70 хүртэл хувь

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 19.95%-24.78%

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

 

•Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай,
•Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсхүл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээлийг эргүүлэн төлөх бололцоотой,
•Банкны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
•Банк болон бусад банк, ББСБ-д аливаа зээлийн өр төлбөргүй.
•Чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.

 

•Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай,
•Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсхүл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээлийг эргүүлэн төлөх бололцоотой,
•Банкны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
•Банк болон бусад банк, ББСБ-д аливаа зээлийн өр төлбөргүй.
•Чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.

 

•Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай,
•Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсхүл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээлийг эргүүлэн төлөх бололцоотой,
•Банкны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
•Банк болон бусад банк, ББСБ-д аливаа зээлийн өр төлбөргүй.
•Чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube