1800-1881 en

Хадгаламж барьцаалсан зээл
Хадгаламж барьцаалсан зээл

Төрийн Банканд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн байна. 
Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан Төрийн Банкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Төгрөг Ам.доллар Евро, Юань
Нийт хадгаламжийн 90% хүртэл, Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих хугацаатай хадгаламж барьцаалсан тохиолдолд 80% хүртэл  хадгаламжийн сарын хүү + 0.6% хадгаламжийн сарын хүү + 0.4% Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар                                                                                                                       

 

Төгрөгийн хадгаламж барьцаалсан ам.долларын зээл

Нөхцөл  УБ ОН Валют Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү  Тухайн хугацаат хадгаламжийн сарын хүүнээс – 0.2%  USD Нийт хадгаламжийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Байгууллагын хугацаатай хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

 Нэмэлт зээл авахад өргөдлийн хураамж: 1,000 төг/ 1 ам.доллар
 Шимтгэл: 0%

 

Төрийн Банканд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн байна. 
Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан Төрийн Банкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Төгрөг Ам.доллар Евро, Юань
Нийт хадгаламжийн 90% хүртэл, Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих хугацаатай хадгаламж барьцаалсан тохиолдолд 80% хүртэл  хадгаламжийн сарын хүү + 0.6% хадгаламжийн сарын хүү + 0.4% Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар                                                                                                                       

 

Төгрөгийн хадгаламж барьцаалсан ам.долларын зээл

Нөхцөл  УБ ОН Валют Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү  Тухайн хугацаат хадгаламжийн сарын хүүнээс – 0.2%  USD Нийт хадгаламжийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Байгууллагын хугацаатай хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

 Нэмэлт зээл авахад өргөдлийн хураамж: 1,000 төг/ 1 ам.доллар
 Шимтгэл: 0%

 

Төрийн Банканд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн байна. 
Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан Төрийн Банкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Төгрөг Ам.доллар Евро, Юань
Нийт хадгаламжийн 90% хүртэл, Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих хугацаатай хадгаламж барьцаалсан тохиолдолд 80% хүртэл  хадгаламжийн сарын хүү + 0.6% хадгаламжийн сарын хүү + 0.4% Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар                                                                                                                       

 

Төгрөгийн хадгаламж барьцаалсан ам.долларын зээл

Нөхцөл  УБ ОН Валют Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү  Тухайн хугацаат хадгаламжийн сарын хүүнээс – 0.2%  USD Нийт хадгаламжийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Байгууллагын хугацаатай хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

 Нэмэлт зээл авахад өргөдлийн хураамж: 1,000 төг/ 1 ам.доллар
 Шимтгэл: 0%

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube