1800-1881 en

Малчны хадгаламж

Энэхүү хадгаламж нь тодорхой хэмжээний мөнгөн орлоготой, түүнийгээ урт хугацаанд хадгалуулж, хадгаламжийн хүүгээр мөнгөө өсгөх болон сар бүр хадгалуулсан мөнгөндөө бодогдсон хүүг авч хэрэглээндээ зарцуулах сонирхолтой малчид, иргэдэд зориулагдсан болно.

Төгрөгийн хадгаламжийн хугацаа, хүү

Ангилал Төгрөг /жилийн хүү/
90-179 хоног 9,5%
180-365 хоног 13,8%
370-730 хоног 15,0%
731-1095 хоног 15,0%
Доод үлдэгдэл 50 000 төгрөг

Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Хадгаламжийн хүү сар бүр бодогдож харилцагчийн бусад дансанд олгогдоно. Зөвхөн Орон нутагт болон Налайх, Багануур дүүрэг, Яармаг тооцооны төв болон Гачуурт тосгонд байрших салбар нэгж дээр харилцагчийн харьяалал харгалзахгүй данс нээнэ. Үндсэн хадгаламжаас хугацаа цуцалж зарлага гаргавал хүүг төгрөг -3.6% байх ба илүү олгосон хүүг буцаахдаа үндсэн дүнгээс хасч тооцно.

Энэхүү хадгаламж нь тодорхой хэмжээний мөнгөн орлоготой, түүнийгээ урт хугацаанд хадгалуулж, хадгаламжийн хүүгээр мөнгөө өсгөх болон сар бүр хадгалуулсан мөнгөндөө бодогдсон хүүг авч хэрэглээндээ зарцуулах сонирхолтой малчид, иргэдэд зориулагдсан болно.

Төгрөгийн хадгаламжийн хугацаа, хүү

Ангилал Төгрөг /жилийн хүү/
90-179 хоног 9,5%
180-365 хоног 13,8%
370-730 хоног 15,0%
731-1095 хоног 15,0%
Доод үлдэгдэл 50 000 төгрөг
 

Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Хадгаламжийн хүү сар бүр бодогдож харилцагчийн бусад дансанд олгогдоно. Зөвхөн Орон нутагт болон Налайх, Багануур дүүрэг, Яармаг тооцооны төв болон Гачуурт тосгонд байрших салбар нэгж дээр харилцагчийн харьяалал харгалзахгүй данс нээнэ. Үндсэн хадгаламжаас хугацаа цуцалж зарлага гаргавал хүүг төгрөг -3.6% байх ба илүү олгосон хүүг буцаахдаа үндсэн дүнгээс хасч тооцно.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Онлайн туслах Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube