1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Хүртээмжтэй даатгал

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ:

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ  
Даатгалын зүйл: Гэр, хашаа, байшин
Даатгалын үнэлгээ: 1-5 сая төгрөг байна.
Даатгалын хамгаалалт: Галын эрсдэл. 
 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ 
Даатгалын зүйл: 
-18-аас дээш насны иргэд 
-18 хүртэлх насны хүүхэд
Даатгалын үнэлгээ: 1 сая төгрөг байна.
Даатгалын хамгаалалт: Гэнэтийн ослын улмаас нас барах болон хөдөлмөрийн чадвараа 70%-аас дээш алдах
 
 

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ:

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ  
Даатгалын зүйл: Гэр, хашаа, байшин
Даатгалын үнэлгээ: 1-5 сая төгрөг байна.
Даатгалын хамгаалалт: Галын эрсдэл. 
 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ 
Даатгалын зүйл: 
-18-аас дээш насны иргэд 
-18 хүртэлх насны хүүхэд
Даатгалын үнэлгээ: 1 сая төгрөг байна.
Даатгалын хамгаалалт: Гэнэтийн ослын улмаас нас барах болон хөдөлмөрийн чадвараа 70%-аас дээш алдах
 

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ:

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ  
Даатгалын зүйл: Гэр, хашаа, байшин
Даатгалын үнэлгээ: 1-5 сая төгрөг байна.
Даатгалын хамгаалалт: Галын эрсдэл. 
 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ 
Даатгалын зүйл: 
-18-аас дээш насны иргэд 
-18 хүртэлх насны хүүхэд
Даатгалын үнэлгээ: 1 сая төгрөг байна.
Даатгалын хамгаалалт: Гэнэтийн ослын улмаас нас барах болон хөдөлмөрийн чадвараа 70%-аас дээш алдах
 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube