1800-1881 en

Хүүхдийн хадгаламж

Тодорхойлолт: 0-18 настай хүүхдэд мөнгөн хуримтлал бий болгох, хүүгийн орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, хадгаламжийн хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүй байхаар гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлог:

  • Харилцагч хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, гэрээний хугацаа дуустал зарлагын гүйлгээ хийхгүй.
  • Хадгаламжийн хүү жил бүр тооцогдож дансанд олгогдоно.
  • Гэрээний дуусах хугацааг хүүхдийн 18 нас хүрэх төрсөн өдөр хүртэл харилцагчийн хүссэн хугацаагаар /жилээр/  байгуулж болно.

Хадгаламжийн данс нээх доод хэмжээ, хүү

Ангилал Төгрөг /жилийн хүү/ Ам.доллар /жилийн хүү/
1-18 жил 13,6% 3,00%
Доод үлдэгдэл 10000 төгрөг 10 ам.доллар


Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Хадгаламжийн хүү жил бүр тооцогдож дансанд олгогдох буюу хүүгийн хүү тооцогдоно. Хүүхдийн хадгаламжийн дуусах хугацааг хүүхэд 18 нас хүртэл харилцагчийн хүссэн хугацаагаар /жилээр/ оруулж гэрээ байгуулж болно. Хугацаа цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү: Төгрөг – 3,6%; Ам.доллар – 1,2%; байх ба хамгийн сүүлд хүү олгосноос хойш хуримтлагдсан хүүг буцаана.

Тодорхойлолт: 0-18 настай хүүхдэд мөнгөн хуримтлал бий болгох, хүүгийн орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, хадгаламжийн хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүй байхаар гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлог:

  • Харилцагч хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, гэрээний хугацаа дуустал зарлагын гүйлгээ хийхгүй.
  • Хадгаламжийн хүү жил бүр тооцогдож дансанд олгогдоно.
  • Гэрээний дуусах хугацааг хүүхдийн 18 нас хүрэх төрсөн өдөр хүртэл харилцагчийн хүссэн хугацаагаар /жилээр/  байгуулж болно.

Хадгаламжийн данс нээх доод хэмжээ, хүү

Ангилал Төгрөг /жилийн хүү/ Ам.доллар /жилийн хүү/
1-18 жил 13,6% 3,00%
Доод үлдэгдэл 10000 төгрөг 10 ам.доллар


Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Хадгаламжийн хүү жил бүр тооцогдож дансанд олгогдох буюу хүүгийн хүү тооцогдоно. Хүүхдийн хадгаламжийн дуусах хугацааг хүүхэд 18 нас хүртэл харилцагчийн хүссэн хугацаагаар /жилээр/ оруулж гэрээ байгуулж болно. Хугацаа цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү: Төгрөг – 3,6%; Ам.доллар – 1,2%; байх ба хамгийн сүүлд хүү олгосноос хойш хуримтлагдсан хүүг буцаана.

Тодорхойлолт: 0-18 настай хүүхдэд мөнгөн хуримтлал бий болгох, хүүгийн орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, хадгаламжийн хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүй байхаар гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлог:

  • Харилцагч хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, гэрээний хугацаа дуустал зарлагын гүйлгээ хийхгүй.
  • Хадгаламжийн хүү жил бүр тооцогдож дансанд олгогдоно.
  • Гэрээний дуусах хугацааг хүүхдийн 18 нас хүрэх төрсөн өдөр хүртэл харилцагчийн хүссэн хугацаагаар /жилээр/  байгуулж болно.

Хадгаламжийн данс нээх доод хэмжээ, хүү

Ангилал Төгрөг /жилийн хүү/ Ам.доллар /жилийн хүү/
1-18 жил 13,6% 3,00%
Доод үлдэгдэл 10000 төгрөг 10 ам.доллар


Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Хадгаламжийн хүү жил бүр тооцогдож дансанд олгогдох буюу хүүгийн хүү тооцогдоно. Хүүхдийн хадгаламжийн дуусах хугацааг хүүхэд 18 нас хүртэл харилцагчийн хүссэн хугацаагаар /жилээр/ оруулж гэрээ байгуулж болно. Хугацаа цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү: Төгрөг – 3,6%; Ам.доллар – 1,2%; байх ба хамгийн сүүлд хүү олгосноос хойш хуримтлагдсан хүүг буцаана.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube