1800-1881 en

“Хүүгээр арвижих” хугацаатай хадгаламж

Энэхүү хадгаламж нь харилцагчийн өөрт байгаа мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх, хүүний орлогоо сар бүр авах болон хүүгээс хүү тооцуулж авах зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаагаар гэрээ байгуулсан, гэрээт хугацааны туршид орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, зарлагын гүйлгээ хийхгүй байх нөхцөл бүхий мөнгөн хадгаламж юм.
Харилцагч та хадгаламжийнхаа хүүг сар бүрийн ойн дээр авах ба данс нээх үед харилцагч таны хүсэлтээр хүү үндсэн дансанд орох эсвэл тухайн харилцагчийн нэр дээрх бусад дансанд орохоор тохируулах боломжтой. 

ХҮҮ ШИМТГЭЛ

АНГИЛАЛ Төгрөг Ам доллар
Жилийн хүү Жилийн хүү
90-179 хоног 8,65% 1,69%
180-269 хоног 10,93% 1,98%
270-364 хоног 11,48% 2,57%
365 хоног  12,10% 2,96%
370-730 хоног 12,28% -
731-1095 хоног 12,46% -
Доод үлдэгдэл 1 000 000 төгрөг 1 000 ам доллар
Хугацаа цуцлах 3,6% 1,2%

 

Жич:  Хадгаламжийн хугацаа цуцалсан тохиолдолд илүү олгосон хүүг буцаахдаа хадгаламжийн үлдэгдлээс хасч тооцно.

Энэхүү хадгаламж нь харилцагчийн өөрт байгаа мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх, хүүний орлогоо сар бүр авах болон хүүгээс хүү тооцуулж авах зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаагаар гэрээ байгуулсан, гэрээт хугацааны туршид орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, зарлагын гүйлгээ хийхгүй байх нөхцөл бүхий мөнгөн хадгаламж юм.
Харилцагч та хадгаламжийнхаа хүүг сар бүрийн ойн дээр авах ба данс нээх үед харилцагч таны хүсэлтээр хүү үндсэн дансанд орох эсвэл тухайн харилцагчийн нэр дээрх бусад дансанд орохоор тохируулах боломжтой. 

ХҮҮ ШИМТГЭЛ

АНГИЛАЛ Төгрөг Ам доллар
Жилийн хүү Жилийн хүү
90-179 хоног 8,65% 1,69%
180-269 хоног 10,93% 1,98%
270-364 хоног 11,48% 2,57%
365 хоног  12,10% 2,96%
370-730 хоног 12,28% -
731-1095 хоног 12,46% -
Доод үлдэгдэл 1 000 000 төгрөг 1 000 ам доллар
Хугацаа цуцлах 3,6% 1,2%

 

Жич:  Хадгаламжийн хугацаа цуцалсан тохиолдолд илүү олгосон хүүг буцаахдаа хадгаламжийн үлдэгдлээс хасч тооцно.

Энэхүү хадгаламж нь харилцагчийн өөрт байгаа мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх, хүүний орлогоо сар бүр авах болон хүүгээс хүү тооцуулж авах зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаагаар гэрээ байгуулсан, гэрээт хугацааны туршид орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, зарлагын гүйлгээ хийхгүй байх нөхцөл бүхий мөнгөн хадгаламж юм.
Харилцагч та хадгаламжийнхаа хүүг сар бүрийн ойн дээр авах ба данс нээх үед харилцагч таны хүсэлтээр хүү үндсэн дансанд орох эсвэл тухайн харилцагчийн нэр дээрх бусад дансанд орохоор тохируулах боломжтой. 

ХҮҮ ШИМТГЭЛ

АНГИЛАЛ Төгрөг Ам доллар
Жилийн хүү Жилийн хүү
90-179 хоног 8,65% 1,69%
180-269 хоног 10,93% 1,98%
270-364 хоног 11,48% 2,57%
365 хоног  12,10% 2,96%
370-730 хоног 12,28% -
731-1095 хоног 12,46% -
Доод үлдэгдэл 1 000 000 төгрөг 1 000 ам доллар
Хугацаа цуцлах 3,6% 1,2%

 

Жич:  Хадгаламжийн хугацаа цуцалсан тохиолдолд илүү олгосон хүүг буцаахдаа хадгаламжийн үлдэгдлээс хасч тооцно.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube