1800-1881 en

Бизнесийн зээл
ПОС-ЫН ОРЛОГО БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

 Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-16.8%
Зээлийн хугацаа 24 хүртэл сар
Зээлийн хэмжээ

30.0 сая төгрөг хүртэл

Валют                                              

MNT                                                          

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 21.16%-18.75%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

 

 

 Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-16.8%
Зээлийн хугацаа 24 хүртэл сар
Зээлийн хэмжээ

30.0 сая төгрөг хүртэл

Валют                                              

MNT                                                          

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 21.16%-18.75%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

 

 

 Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-16.8%
Зээлийн хугацаа 24 хүртэл сар
Зээлийн хэмжээ

30.0 сая төгрөг хүртэл

Валют                                              

MNT                                                          

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 21.16%-18.75%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube