1800-1881 en

Бизнесийн зээл
ЗООРЬ БАРИХ, ЗАСВАРЛАХ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Төрөл Зоорь барих, худалдан авах зээл Зоорь засварлах зээл
Зээлийн хэмжээ 200.0 сая төгрөг хүртэл 100.0 сая төгрөг хүртэл
Валют MNT
Зээлийн хүү /жилийн/

18.0%-20.4%

Урьдчилгаа 

30%

Зээлийн хугацаа 60 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг: (жилийн)  18.47%-20.88%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

 

 

Төрөл Зоорь барих, худалдан авах зээл Зоорь засварлах зээл
Зээлийн хэмжээ 200.0 сая төгрөг хүртэл 100.0 сая төгрөг хүртэл
Валют MNT
Зээлийн хүү /жилийн/

18.0%-20.4%

Урьдчилгаа 

30%

Зээлийн хугацаа 60 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг: (жилийн)  18.47%-20.88%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

 

 

Төрөл Зоорь барих, худалдан авах зээл Зоорь засварлах зээл
Зээлийн хэмжээ 200.0 сая төгрөг хүртэл 100.0 сая төгрөг хүртэл
Валют MNT
Зээлийн хүү /жилийн/

18.0%-20.4%

Урьдчилгаа 

30%

Зээлийн хугацаа 60 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг: (жилийн)  18.47%-20.88%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube