1800-1881 en

Ахуйн хэрэглээний зээл
НОГООН ЗЭЭЛ

 

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Эко автомашин /100 хувь цахилгаан хөдөлгүүрт/ МNT 19.2% 0%   30 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 
Цахилгаан скүүтер  МNT 18%                 0%  3 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Унадаг дугуй МNT 18% 0% 5 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Цахилгаан халаагуурын зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Дулаалгын материалын зээл МNT 9.0% 0% 15 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Эко ариун цэврийн байгууламжийн зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Бэлтгэн нийлүүлэгчээс төлөх шимтгэл  Ахуйн хэрэглээний зээлийн дүнгээс  0.5%-1%

Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 0.4%-1.0%
Урьдчилгаа төлбөр: 0%

 

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Эко автомашин /100 хувь цахилгаан хөдөлгүүрт/ МNT 19.2% 0%   30 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 
Цахилгаан скүүтер  МNT 18%                 0%  3 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Унадаг дугуй МNT 18% 0% 5 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Цахилгаан халаагуурын зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Дулаалгын материалын зээл МNT 9.0% 0% 15 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Эко ариун цэврийн байгууламжийн зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Бэлтгэн нийлүүлэгчээс төлөх шимтгэл  Ахуйн хэрэглээний зээлийн дүнгээс  0.5%-1%

Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 0.4%-1.0%
Урьдчилгаа төлбөр: 0%

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Эко автомашин /100 хувь цахилгаан хөдөлгүүрт/ МNT 19.2% 0%   30 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 
Цахилгаан скүүтер  МNT 18%                 0%  3 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Унадаг дугуй МNT 18% 0% 5 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Цахилгаан халаагуурын зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Дулаалгын материалын зээл МNT 9.0% 0% 15 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Эко ариун цэврийн байгууламжийн зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Бэлтгэн нийлүүлэгчээс төлөх шимтгэл  Ахуйн хэрэглээний зээлийн дүнгээс  0.5%-1%

Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 0.4%-1.0%
Урьдчилгаа төлбөр: 0%

 

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Эко автомашин /100 хувь цахилгаан хөдөлгүүрт/ МNT 19.2% 0%   30 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 
Цахилгаан скүүтер  МNT 18%                 0%  3 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Унадаг дугуй МNT 18% 0% 5 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Цахилгаан халаагуурын зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Дулаалгын материалын зээл МNT 9.0% 0% 15 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Эко ариун цэврийн байгууламжийн зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Бэлтгэн нийлүүлэгчээс төлөх шимтгэл  Ахуйн хэрэглээний зээлийн дүнгээс  0.5%-1%

Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 0.4%-1.0%
Урьдчилгаа төлбөр: 0%

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр  Валют  Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Эко автомашин /100 хувь цахилгаан хөдөлгүүрт/ МNT 19.2% 0%   30 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 
Цахилгаан скүүтер  МNT 18%                 0%  3 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Унадаг дугуй МNT 18% 0% 5 сая төгрөг хүртэл  12 сар хүртэл 
Цахилгаан халаагуурын зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Дулаалгын материалын зээл МNT 9.0% 0% 15 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Эко ариун цэврийн байгууламжийн зээл МNT 9.0% 0% 10 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 
Бэлтгэн нийлүүлэгчээс төлөх шимтгэл  Ахуйн хэрэглээний зээлийн дүнгээс  0.5%-1%

Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 0.4%-1.0%
Урьдчилгаа төлбөр: 0%

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube