1800-1881 en

Солонгос улс дахь Төрийн банкны Төлөөлөгчийн газрын хаяг

Күүкмин банк:
국민은행 오장동 지점
서울 중구 동호로 336, 1층 (쌍림동, 한림빌딩)
КЕБ Хана банк:
서울특별시 중구 을지로 255, 2층 (을지로6가)
Төрийн банкны төлөөлөгчийн газрын оффис:
서울특별시 중구 을지로 44길 13, 302호 (광희동1가)
Төлөөлөгч Э.Жавхлан Утас: 010-8280-0712
Мэргэжилтэн Л.Золбоо Утас: 010-5628-7028, 010-7458-1881

 

 

Күүкмин банк:
국민은행 오장동 지점
서울 중구 동호로 336, 1층 (쌍림동, 한림빌딩)
КЕБ Хана банк:
서울특별시 중구 을지로 255, 2층 (을지로6가)
Төрийн банкны төлөөлөгчийн газрын оффис:
서울특별시 중구 을지로 44길 13, 302호 (광희동1가)
Төлөөлөгч Э.Жавхлан Утас: 010-8280-0712
Мэргэжилтэн Л.Золбоо Утас: 010-5628-7028, 010-7458-1881

 

 

Күүкмин банк:
국민은행 오장동 지점
서울 중구 동호로 336, 1층 (쌍림동, 한림빌딩)
КЕБ Хана банк:
서울특별시 중구 을지로 255, 2층 (을지로6가)
Төрийн банкны төлөөлөгчийн газрын оффис:
서울특별시 중구 을지로 44길 13, 302호 (광희동1가)
Төлөөлөгч Э.Жавхлан Утас: 010-8280-0712
Мэргэжилтэн Л.Золбоо Утас: 010-5628-7028, 010-7458-1881

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube