1800-1881 en

Хадгаламжийн сертификат

Та богино хугацаанд мөнгөө итгэлтэй, өндөр хүүтэйгээр өсгөж авахыг хүсвэл Төрийн банкны шинэчилсэн хадгаламжийн сертификатыг санал болгож байна. Мөнгөн хадгаламжийн сертификатыг та эзэмшсэнээр мөнгөө тодорхой хугацаанд хугацаатай хадгаламжаас өндөр хүүтэйгээр хадгалуулахын зэрэгцээ шаардлагатай үедээ бэлэн мөнгө болгож хөрвүүлэх боломжтой. Та доорх нэрлэсэн дүнтэй хадгаламжийн сертификатаас өөрийн хүссэн нөхцлөөр сонгоно уу. Үүнд:

АНГИЛАЛ Төгрөг
Жилийн хүү Хүү олгох данс
30 хоног 9,8% Хугацааны эцэст харилцагчийн өөрийн нэр дээрх бусад дансанд
60 хоног 10,2%
90 хоног 11,2%
180 хоног 14,2%
365 хоног 15,6%
Нэрлэсэн үнэ Харилцагчийн хүссэн дүнгээр
Доод үлдэгдэл 3 сая төгрөг түүнээс дээш
Хугацаа цуцалсан тохиолдолд Хүү олгохгүй
Хадгаламжийн сертификатын данс хаахад Данс хаасны хураамж тооцохгүй


Хадгаламжийн сертификат нь дараах давуу талтай:

  • Зах зээлд чөлөөтэй хөрвөх,
  • Төлбөрийн хэрэгсэл болгож ашиглах, шилжүүлэх
  • Өвлүүлэх, бэлэглэх
  • Барьцаалж зээлжих эрхтэй

Бvрдvvлэх материал:

  • Албан байгууллагын хувьд данс нээхэд шаардагдах материалыг бүрдүүлнэ

Та богино хугацаанд мөнгөө итгэлтэй, өндөр хүүтэйгээр өсгөж авахыг хүсвэл Төрийн банкны шинэчилсэн хадгаламжийн сертификатыг санал болгож байна. Мөнгөн хадгаламжийн сертификатыг та эзэмшсэнээр мөнгөө тодорхой хугацаанд хугацаатай хадгаламжаас өндөр хүүтэйгээр хадгалуулахын зэрэгцээ шаардлагатай үедээ бэлэн мөнгө болгож хөрвүүлэх боломжтой. Та доорх нэрлэсэн дүнтэй хадгаламжийн сертификатаас өөрийн хүссэн нөхцлөөр сонгоно уу. Үүнд:

АНГИЛАЛ Төгрөг
Жилийн хүү Хүү олгох данс
30 хоног 9,8% Хугацааны эцэст харилцагчийн өөрийн нэр дээрх бусад дансанд
60 хоног 10,2%
90 хоног 11,2%
180 хоног 14,2%
365 хоног 15,6%
Нэрлэсэн үнэ Харилцагчийн хүссэн дүнгээр
Доод үлдэгдэл 3 сая төгрөг түүнээс дээш
Хугацаа цуцалсан тохиолдолд Хүү олгохгүй
Хадгаламжийн сертификатын данс хаахад Данс хаасны хураамж тооцохгүй
 

 

Хадгаламжийн сертификат нь дараах давуу талтай:

  • Зах зээлд чөлөөтэй хөрвөх,
  • Төлбөрийн хэрэгсэл болгож ашиглах, шилжүүлэх
  • Өвлүүлэх, бэлэглэх
  • Барьцаалж зээлжих эрхтэй

Бvрдvvлэх материал:

  • Албан байгууллагын хувьд данс нээхэд шаардагдах материалыг бүрдүүлнэ
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Онлайн туслах Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube