1800-1881 en

Хэрэглээний зээл
Алт барьцаалсан зээл

Банкны шаардлагыг хангасан алтны үнэлгээнд тулгуурлан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангахад тань санал болгож байна.

Зээлийн хэмжээ Алтны тухайн зээл олгох өдрийн Банкны алт худалдан авах зарласан ханшаар үнэлсэн үнэлгээний 80% хүртэл /татварын дараах/
Зээлийн хүү /жилээр/ 20.4%
Валют MNT
Зээлийн хугацаа  6 сар хүртэл 

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 24 %    

Өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

 

Тавигдах шаардлага:
• 18 нас хүрсэн, эрхзүйн бүрэн чадамжтай иргэн байх
•  Барьцаалах алтыг холбогдох баримт бичгийн хамт гулдмай хэлбэрээр Банкны Төв байранд Мөнгөний төвд авчирч,       Банкны алт хүлээн авах ажилтанд хүлээлгэн өгч, хадгалуулах,
• Хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд байх, эсхүл эрх бүхий этгээдээс олгогдсон итгэмжлэл, зөвшөөрөл бүхий этгээд байх, 
• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагад зээл олгох тохиолдолд эрх бүхий дээд байгууллага /Төрийн захиргааны болон орон нутгийн эрх барих дээд байгууллага/-аас хүсэлт, шийдвэр, хөрөнгө барьцаалах зөвшөөрөл олгосон байх,
• Гадаадын хөрөнгө оруулагчийн хувь хөрөнгөөс бүрдсэн хуулийн этгээд бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан байх.
 
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх,
 • Цээж зураг /1 хувь/,
 • Барьцааны зүйлийн баримт бичиг
 • Бусад шаардлагатай баримт бичиг
 

 

Банкны шаардлагыг хангасан алтны үнэлгээнд тулгуурлан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангахад тань санал болгож байна.

Зээлийн хэмжээ Алтны тухайн зээл олгох өдрийн Банкны алт худалдан авах зарласан ханшаар үнэлсэн үнэлгээний 80% хүртэл /татварын дараах/
Зээлийн хүү /жилээр/ 20.4%
Валют MNT
Зээлийн хугацаа  6 сар хүртэл 

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 24 %    

Өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

 

Тавигдах шаардлага:
• 18 нас хүрсэн, эрхзүйн бүрэн чадамжтай иргэн байх
•  Барьцаалах алтыг холбогдох баримт бичгийн хамт гулдмай хэлбэрээр Банкны Төв байранд Мөнгөний төвд авчирч,       Банкны алт хүлээн авах ажилтанд хүлээлгэн өгч, хадгалуулах,
• Хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд байх, эсхүл эрх бүхий этгээдээс олгогдсон итгэмжлэл, зөвшөөрөл бүхий этгээд байх, 
• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагад зээл олгох тохиолдолд эрх бүхий дээд байгууллага /Төрийн захиргааны болон орон нутгийн эрх барих дээд байгууллага/-аас хүсэлт, шийдвэр, хөрөнгө барьцаалах зөвшөөрөл олгосон байх,
• Гадаадын хөрөнгө оруулагчийн хувь хөрөнгөөс бүрдсэн хуулийн этгээд бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан байх.
 
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх,
 • Цээж зураг /1 хувь/,
 • Барьцааны зүйлийн баримт бичиг
 • Бусад шаардлагатай баримт бичиг
 

 

Банкны шаардлагыг хангасан алтны үнэлгээнд тулгуурлан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангахад тань санал болгож байна.

Зээлийн хэмжээ Алтны тухайн зээл олгох өдрийн Банкны алт худалдан авах зарласан ханшаар үнэлсэн үнэлгээний 80% хүртэл /татварын дараах/
Зээлийн хүү /жилээр/ 20.4%
Валют MNT
Зээлийн хугацаа  6 сар хүртэл 

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 24 %    

Өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

 

Тавигдах шаардлага:
• 18 нас хүрсэн, эрхзүйн бүрэн чадамжтай иргэн байх
•  Барьцаалах алтыг холбогдох баримт бичгийн хамт гулдмай хэлбэрээр Банкны Төв байранд Мөнгөний төвд авчирч,       Банкны алт хүлээн авах ажилтанд хүлээлгэн өгч, хадгалуулах,
• Хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд байх, эсхүл эрх бүхий этгээдээс олгогдсон итгэмжлэл, зөвшөөрөл бүхий этгээд байх, 
• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагад зээл олгох тохиолдолд эрх бүхий дээд байгууллага /Төрийн захиргааны болон орон нутгийн эрх барих дээд байгууллага/-аас хүсэлт, шийдвэр, хөрөнгө барьцаалах зөвшөөрөл олгосон байх,
• Гадаадын хөрөнгө оруулагчийн хувь хөрөнгөөс бүрдсэн хуулийн этгээд бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан байх.
 
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх,
 • Цээж зураг /1 хувь/,
 • Барьцааны зүйлийн баримт бичиг
 • Бусад шаардлагатай баримт бичиг
 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube