1800-1881 en

Комплаенс

  “Төрийн банк” ХХК  нь банкны  үйл  ажиллагаа  эрхлэх  тусгай  зөвшөөрөл  бүхий бизнесийн  байгууллага болохын  хувьд дотоод, гадаад  харилцаа,  хамтын  ажиллагаа,  үйл  ажиллагаагаа  өргөжүүлэн хөгжүүлэх  зорилгоор  олон  улсын банкны  системд  баримталж буй  чиг хандлагыг  судлан банкны  бүхий л  хүрээг  хамрах “комплаенс”-ийн хяналтыг  хэрэгжүүлэх арга  хэмжээг  авсан.     

  Дээрх зорилгын  хүрээнд комплаенсийн асуудал  хариуцсан нэгжээс санхүүгийн цогц үйлчилгээг орон даяар мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэх, шинэ технологиор тэргүүлэгч, хамгийн сайн харилцаатай, эрсдэлгүй байж, дэлхийн жишигт нийцсэн үйлчилгээ, үнэ цэнэ бүхий үндэсний тэргүүлэгч банк байх зорилгоо  биелүүлэхийг эрхэмд  үзэж  Олон  улсын банкны  хяналтын “Базелийн хороо”-ны зарчимд үндэслэн  Төрийн банкны  хэмжээнд  комплаенсийн  чиглэлээр баримтлах  бодлогыг    тодорхойлон  мөрдөн  ажиллаж байна.   

2. Монгол Улс НҮБ-ын Хар тамхи, мансууруулах бодис хууль бусаар наймаалахын эсрэг конвенц /1988/, Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх конвенц /2000/ Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх конвенц /1999/-д тус тус  нэгдсэнээр  олон  улсад  мөнгө  угаах,  терроризмыг  санхүүжүүлэхтэй  тэмцэх  үүрэг  хүлээсэн.

  Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (Financial Action Task Force) 1989 онд  байгуулагдаж мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын хүчин зүтгэлийг нэгтгэн төвлөрүүлэх, НҮБ-ийн конвенци, тогтоолыг хэрэгжүүлэх, олон улсын стандартыг боловсруулан гаргах  чиг үүрэгтэй ажилладаг.  Манай улс энэхүү байгууллагын бүсийн байгууллага болох Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн гишүүнээр 2004 онд элсэн орж, тус байгууллагаас санхүүгийн салбарыг ашиглан хууль  бус  орлогын мөнгийг угаах, санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл  ажиллагааг  зохион  байгуулан  ажиллаж  байна.

  “Төрийн банк” ХХК  нь банкны  үйл  ажиллагаа  эрхлэх  тусгай  зөвшөөрөл  бүхий бизнесийн  байгууллага болохын  хувьд дотоод, гадаад  харилцаа,  хамтын  ажиллагаа,  үйл  ажиллагаагаа  өргөжүүлэн хөгжүүлэх  зорилгоор  олон  улсын банкны  системд  баримталж буй  чиг хандлагыг  судлан банкны  бүхий л  хүрээг  хамрах “комплаенс”-ийн хяналтыг  хэрэгжүүлэх арга  хэмжээг  авсан.     

  Дээрх зорилгын  хүрээнд комплаенсийн асуудал  хариуцсан нэгжээс санхүүгийн цогц үйлчилгээг орон даяар мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэх, шинэ технологиор тэргүүлэгч, хамгийн сайн харилцаатай, эрсдэлгүй байж, дэлхийн жишигт нийцсэн үйлчилгээ, үнэ цэнэ бүхий үндэсний тэргүүлэгч банк байх зорилгоо  биелүүлэхийг эрхэмд  үзэж  Олон  улсын банкны  хяналтын “Базелийн хороо”-ны зарчимд үндэслэн  Төрийн банкны  хэмжээнд  комплаенсийн  чиглэлээр баримтлах  бодлогыг    тодорхойлон  мөрдөн  ажиллаж байна.   

2. Монгол Улс НҮБ-ын Хар тамхи, мансууруулах бодис хууль бусаар наймаалахын эсрэг конвенц /1988/, Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх конвенц /2000/ Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх конвенц /1999/-д тус тус  нэгдсэнээр  олон  улсад  мөнгө  угаах,  терроризмыг  санхүүжүүлэхтэй  тэмцэх  үүрэг  хүлээсэн.

  Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (Financial Action Task Force) 1989 онд  байгуулагдаж мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын хүчин зүтгэлийг нэгтгэн төвлөрүүлэх, НҮБ-ийн конвенци, тогтоолыг хэрэгжүүлэх, олон улсын стандартыг боловсруулан гаргах  чиг үүрэгтэй ажилладаг.  Манай улс энэхүү байгууллагын бүсийн байгууллага болох Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн гишүүнээр 2004 онд элсэн орж, тус байгууллагаас санхүүгийн салбарыг ашиглан хууль  бус  орлогын мөнгийг угаах, санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл  ажиллагааг  зохион  байгуулан  ажиллаж  байна.

  “Төрийн банк” ХХК  нь банкны  үйл  ажиллагаа  эрхлэх  тусгай  зөвшөөрөл  бүхий бизнесийн  байгууллага болохын  хувьд дотоод, гадаад  харилцаа,  хамтын  ажиллагаа,  үйл  ажиллагаагаа  өргөжүүлэн хөгжүүлэх  зорилгоор  олон  улсын банкны  системд  баримталж буй  чиг хандлагыг  судлан банкны  бүхий л  хүрээг  хамрах “комплаенс”-ийн хяналтыг  хэрэгжүүлэх арга  хэмжээг  авсан.     

  Дээрх зорилгын  хүрээнд комплаенсийн асуудал  хариуцсан нэгжээс санхүүгийн цогц үйлчилгээг орон даяар мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэх, шинэ технологиор тэргүүлэгч, хамгийн сайн харилцаатай, эрсдэлгүй байж, дэлхийн жишигт нийцсэн үйлчилгээ, үнэ цэнэ бүхий үндэсний тэргүүлэгч банк байх зорилгоо  биелүүлэхийг эрхэмд  үзэж  Олон  улсын банкны  хяналтын “Базелийн хороо”-ны зарчимд үндэслэн  Төрийн банкны  хэмжээнд  комплаенсийн  чиглэлээр баримтлах  бодлогыг    тодорхойлон  мөрдөн  ажиллаж байна.   

2. Монгол Улс НҮБ-ын Хар тамхи, мансууруулах бодис хууль бусаар наймаалахын эсрэг конвенц /1988/, Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх конвенц /2000/ Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх конвенц /1999/-д тус тус  нэгдсэнээр  олон  улсад  мөнгө  угаах,  терроризмыг  санхүүжүүлэхтэй  тэмцэх  үүрэг  хүлээсэн.

  Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (Financial Action Task Force) 1989 онд  байгуулагдаж мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын хүчин зүтгэлийг нэгтгэн төвлөрүүлэх, НҮБ-ийн конвенци, тогтоолыг хэрэгжүүлэх, олон улсын стандартыг боловсруулан гаргах  чиг үүрэгтэй ажилладаг.  Манай улс энэхүү байгууллагын бүсийн байгууллага болох Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн гишүүнээр 2004 онд элсэн орж, тус байгууллагаас санхүүгийн салбарыг ашиглан хууль  бус  орлогын мөнгийг угаах, санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл  ажиллагааг  зохион  байгуулан  ажиллаж  байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube