1800-1881 en

Төслийн зээл
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн байгальд ээлтэй жижиг зээл

Зээлийн тодорхойлолт: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн зөвлөлийн өмчлөлийн эргэлтийн сангийн хөрөнгийг орон нутгийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, малчид амьжиргаандаа малын тоог өсгөхөөс бусад байгальд ээлтэй шинэлэг  арга барил нэвтрүүлэхийг урамшуулах зорилгоор олгох зээлийг байгальд ээлтэй малчны зээл гэнэ. 

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

  • Зээл хүсэгч нь  орчны бүсийн иргэдэд хамаардаг эсэх талаар лавлагааг Байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаанаас авсан байна. 
  • Байгальд ээлтэй малчны зээлийн хувьд малчны зээлийн шаардлагын дагуу материал бүрдүүлнэ.  
  • Байгальд ээлтэй бизнесийн зээлийн хувьд бичил бизнесийн зээлийн шаардлагын дагуу материал бүрдээлнэ.  
  • Холбогдох бусад баримт бичгүүд

Ерөнхий нөхцөл: 

Төсөл хэрэгжих хүрээ Зээлийн хэмжээ   Хугацаа Жилийн хүү Зээл олгосны шимтгэл
Хэнтий аймгийн:  
Дадал, Баян-Адрага, Норовлин, Биндэр сум
Дорнод аймгийн: Баян-Уул сум
Орчны бүсийн байгальд ээлтэй малчны зээл. 3.0  сая  хүртэл төгрөг 24 сар хүртэл 7.2% Олгосон зээлийн 1%
Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд олгох зээл Орчны бүсийн байгальд ээлтэй бизнесийн зээл 10.0 сая төгрөг хүртэл 
Улаанбаатарт хэрэгжихгүй.  
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube