1800-1881 en

Нөхөн төлбөрийн мэдээлэл
МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ

Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
• Нөхөн төлбөрийн хүсэлт;
• Даатгалын гэрээ;
• Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
• Даатгалын тохиолдлын үе болон хохирлыг нотлох фото зураг;
• Осол болон хохирлын талаар гаргасан эрх бүхий байгууллагын акт, дүгнэлт, тодорхойлолт;
• Бусад холбогдох нэмэлт материал;

 

Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
• Нөхөн төлбөрийн хүсэлт;
• Даатгалын гэрээ;
• Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
• Даатгалын тохиолдлын үе болон хохирлыг нотлох фото зураг;
• Осол болон хохирлын талаар гаргасан эрх бүхий байгууллагын акт, дүгнэлт, тодорхойлолт;
• Бусад холбогдох нэмэлт материал;

 

Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
• Нөхөн төлбөрийн хүсэлт;
• Даатгалын гэрээ;
• Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
• Даатгалын тохиолдлын үе болон хохирлыг нотлох фото зураг;
• Осол болон хохирлын талаар гаргасан эрх бүхий байгууллагын акт, дүгнэлт, тодорхойлолт;
• Бусад холбогдох нэмэлт материал;

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube