1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Төрийн банк нь иргэд, харилцагчиддаа даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажилладаг бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ердийн даатгалын болон урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны үйлчилгээтэй хослуулан харилцагчид нэг цэгээс зуучлан хүргэхээр зорьж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ.

 АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ЖОЛООЧИЙН  ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

 ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДААТГАЛ

САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН  ДААТГАЛ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ

Төрийн банк нь иргэд, харилцагчиддаа даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажилладаг бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ердийн даатгалын болон урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны үйлчилгээтэй хослуулан харилцагчид нэг цэгээс зуучлан хүргэхээр зорьж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ.

 АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ЖОЛООЧИЙН  ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

 ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДААТГАЛ

САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН  ДААТГАЛ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ


 

Төрийн банк нь иргэд, харилцагчиддаа даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажилладаг бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ердийн даатгалын болон урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны үйлчилгээтэй хослуулан харилцагчид нэг цэгээс зуучлан хүргэхээр зорьж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ.

 АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ЖОЛООЧИЙН  ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

 ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДААТГАЛ

САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН  ДААТГАЛ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube