1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Хөдлөх хөрөнгийн даатгал

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛД:   

 • Цахилгаан бараа
 • Тоног төхөөрөмж
 • Тавилга
 • Монгол гэр
 • Хүнд болон тусгай зориулалтын машин, механизмыг тус тус даатгана.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлтээс учирсан хохирол;
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учируулсан хохирол /үүнд хулгайн эрсдэл хамаарахгүй/;
 • Тээвэрлэх, зөөвөрлөх, буулгах, суурилуулах үеийн эрсдэл.
 • Бүхэлд нь хулгайд алдах.

ХҮНД БОЛОН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН, МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛЫН ХУВЬД:

 • Зам тээврийн хөдөлгөөний бүх төрлийн эрсдэл;
 • Ашиглалтын үеийн эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн эрсдэл хамаарахгүй/;
 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/;
 • Байгалийн эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн газар хөдлөлт, үер, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учрах эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/;
 • Тээврийн хэрэгсэлд цахилгааны  богино холболтын улмаас үүссэн галын эрсдэл.
 • Эд ангийн болон бүхэлд нь хулгайд алдах

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛД:   

 • Цахилгаан бараа
 • Тоног төхөөрөмж
 • Тавилга
 • Монгол гэр
 • Хүнд болон тусгай зориулалтын машин, механизмыг тус тус даатгана.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлтээс учирсан хохирол;
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учируулсан хохирол /үүнд хулгайн эрсдэл хамаарахгүй/;
 • Тээвэрлэх, зөөвөрлөх, буулгах, суурилуулах үеийн эрсдэл.
 • Бүхэлд нь хулгайд алдах.

ХҮНД БОЛОН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН, МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛЫН ХУВЬД:

 • Зам тээврийн хөдөлгөөний бүх төрлийн эрсдэл;
 • Ашиглалтын үеийн эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн эрсдэл хамаарахгүй/;
 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/;
 • Байгалийн эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн газар хөдлөлт, үер, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учрах эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/;
 • Тээврийн хэрэгсэлд цахилгааны  богино холболтын улмаас үүссэн галын эрсдэл.
 • Эд ангийн болон бүхэлд нь хулгайд алдах

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛД:   

 • Цахилгаан бараа
 • Тоног төхөөрөмж
 • Тавилга
 • Монгол гэр
 • Хүнд болон тусгай зориулалтын машин, механизмыг тус тус даатгана.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлтээс учирсан хохирол;
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учируулсан хохирол /үүнд хулгайн эрсдэл хамаарахгүй/;
 • Тээвэрлэх, зөөвөрлөх, буулгах, суурилуулах үеийн эрсдэл.
 • Бүхэлд нь хулгайд алдах.

ХҮНД БОЛОН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН, МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛЫН ХУВЬД:

 • Зам тээврийн хөдөлгөөний бүх төрлийн эрсдэл;
 • Ашиглалтын үеийн эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн эрсдэл хамаарахгүй/;
 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/;
 • Байгалийн эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн газар хөдлөлт, үер, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас учрах эрсдэл /зогсоол, гражид байх үеийн болон бусад үеийн/;
 • Тээврийн хэрэгсэлд цахилгааны  богино холболтын улмаас үүссэн галын эрсдэл.
 • Эд ангийн болон бүхэлд нь хулгайд алдах
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube