1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Малын индексжүүлсэн даатгал

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ:

МИД-ын бүтээгдэхүүн нь тухайн сумын хэмжээнд гарсан малын хорогдлын хувиар босго үзүүлэлт буюу индекс тогтоож, түүнээс давсан хувиар мал хорогдсон тохиолдолд тухайн сумын малаа даатгуулсан даатгуулагчдад нөхөн төлбөр олгодог даатгалын хэлбэр юм.

Ач холбогдол:
МИД-ын даатгалд малаа даатгуулсан малчид нь байгаль, цаг уурын эрс тэрс нөхцөлөөс үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний гамшигийг /ГАН,ЗУД/ хохирол багатайгаар даван туулах бодит боломжоор хангагдаж байгаа юм. 
 
Юуг даатгах вэ?
 •  МИД-д хонь, ямаа, үхэр, адуу, тэмээн сүргийг даатгалд хамруулна.
 
 Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
 •  Зуд, байгалийн гамшигт үзэгдэл
 •  Өвчин эмгэг
 • Чоно, нохойд баригдсан
 • Хулгайд алдсан, сураггүй алга болсон.
 
Хэзээ даатгуулж болох вэ?
 • 01 сарын 01-ээс 6 сарын 30-ыг хүртлэх хугацаанд малчдыг МИД-д хамруулна.

 

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ:

МИД-ын бүтээгдэхүүн нь тухайн сумын хэмжээнд гарсан малын хорогдлын хувиар босго үзүүлэлт буюу индекс тогтоож, түүнээс давсан хувиар мал хорогдсон тохиолдолд тухайн сумын малаа даатгуулсан даатгуулагчдад нөхөн төлбөр олгодог даатгалын хэлбэр юм.

Ач холбогдол:
МИД-ын даатгалд малаа даатгуулсан малчид нь байгаль, цаг уурын эрс тэрс нөхцөлөөс үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний гамшигийг /ГАН,ЗУД/ хохирол багатайгаар даван туулах бодит боломжоор хангагдаж байгаа юм. 
 
Юуг даатгах вэ?
 •  МИД-д хонь, ямаа, үхэр, адуу, тэмээн сүргийг даатгалд хамруулна.
 
 Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
 •  Зуд, байгалийн гамшигт үзэгдэл
 •  Өвчин эмгэг
 • Чоно, нохойд баригдсан
 • Хулгайд алдсан, сураггүй алга болсон.
 
Хэзээ даатгуулж болох вэ?
 • 01 сарын 01-ээс 6 сарын 30-ыг хүртлэх хугацаанд малчдыг МИД-д хамруулна.

 

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ:

МИД-ын бүтээгдэхүүн нь тухайн сумын хэмжээнд гарсан малын хорогдлын хувиар босго үзүүлэлт буюу индекс тогтоож, түүнээс давсан хувиар мал хорогдсон тохиолдолд тухайн сумын малаа даатгуулсан даатгуулагчдад нөхөн төлбөр олгодог даатгалын хэлбэр юм.

Ач холбогдол:
МИД-ын даатгалд малаа даатгуулсан малчид нь байгаль, цаг уурын эрс тэрс нөхцөлөөс үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний гамшигийг /ГАН,ЗУД/ хохирол багатайгаар даван туулах бодит боломжоор хангагдаж байгаа юм. 
 
Юуг даатгах вэ?
 •  МИД-д хонь, ямаа, үхэр, адуу, тэмээн сүргийг даатгалд хамруулна.
 
 Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
 •  Зуд, байгалийн гамшигт үзэгдэл
 •  Өвчин эмгэг
 • Чоно, нохойд баригдсан
 • Хулгайд алдсан, сураггүй алга болсон.
 
Хэзээ даатгуулж болох вэ?
 • 01 сарын 01-ээс 6 сарын 30-ыг хүртлэх хугацаанд малчдыг МИД-д хамруулна.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube