1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ:

Зорилго:
Энэхүү даатгал нь Жолоочийн тухай хуулийн дагуу хийгддэг бөгөөд жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой юм.
Даатгалд хэн хамрагдах вэ?
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч иргэн бүр
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчөөс үл хамаараад мэргэшсэн жолооч болон С, D ангиллын жолооч нар заавал даатгуулна.
 
Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ
 •  Бусдын амь насанд учруулсан хохирол
 • Бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол
 •  Бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол
 
Жолоочийн даатгалын талаарх мэдээ мэдээллийг, жолоочийн даатгалын хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох “Албан 

журмын даатгагчдын холбоо” ТББ-ын сайтаас орж үзнэ үү. www.ami.mn

 

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ:

Зорилго:
Энэхүү даатгал нь Жолоочийн тухай хуулийн дагуу хийгддэг бөгөөд жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой юм.
Даатгалд хэн хамрагдах вэ?
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч иргэн бүр
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчөөс үл хамаараад мэргэшсэн жолооч болон С, D ангиллын жолооч нар заавал даатгуулна.
 
Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ
 •  Бусдын амь насанд учруулсан хохирол
 • Бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол
 •  Бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол
 
Жолоочийн даатгалын талаарх мэдээ мэдээллийг, жолоочийн даатгалын хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох “Албан 

журмын даатгагчдын холбоо” ТББ-ын сайтаас орж үзнэ үү. www.ami.mn

 

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ:

Зорилго:
Энэхүү даатгал нь Жолоочийн тухай хуулийн дагуу хийгддэг бөгөөд жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой юм.
Даатгалд хэн хамрагдах вэ?
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч иргэн бүр
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчөөс үл хамаараад мэргэшсэн жолооч болон С, D ангиллын жолооч нар заавал даатгуулна.
 
Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ
 •  Бусдын амь насанд учруулсан хохирол
 • Бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол
 •  Бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол
 
Жолоочийн даатгалын талаарх мэдээ мэдээллийг, жолоочийн даатгалын хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох “Албан 

журмын даатгагчдын холбоо” ТББ-ын сайтаас орж үзнэ үү. www.ami.mn

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube