1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Даатгалын төрөл Даатгалын зүйл Даатгалын жилийн хураамж
Ард даатгал Бодь даатгал Миг даатгал Номин даатгал Монгол даатгал Монре даатгал Мөнх даатгал Практикал даатгал УБ хотын даатгал Хаан даатгал

 

 

Авто тээврийн  хэрэгсэлийн даатгал 

Мотоцикл 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 0.6% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.4%
“B” ангилалын тээврийн хэрэгсэл       1.0% 1.1% 1.10% 1.0% 1.02% 1.2% 1.0% 1.0% 2.70% 1.70%
“C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 1.2% 1.2% 1.0% 1.3% 1.20% 1.5% 1.2% 1.20% 3.20% 1.70%
“D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 1.5% 1.5% 1.20% 1.5% 1.20% 1.5% 1.75% 1.50% 3.20% 1.80%
“B” ангилалын цахилгаан  тээврийн хэрэгсэл 1.0% 1.0% - 1.2% 1.20% 1.2% 1.0% 0.80% 1.60% 1.70%
“Е” ангиллын чиргүүл 1.0% 1.2% 0.80% 1.1% 1.20% 1.0% 1.0% 1.20% 0.80% 1.20%
Даатгалын төрөл Даатгалын зүйл Даатгалын жилийн хураамж
Ард даатгал Бодь даатгал Миг даатгал Номин даатгал Монгол даатгал Монре даатгал Мөнх даатгал Практикал даатгал УБ хотын даатгал Хаан даатгал

 

 

Авто тээврийн  хэрэгсэлийн даатгал 

Мотоцикл 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 0.6% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.4%
“B” ангилалын тээврийн хэрэгсэл       1.0% 1.1% 1.10% 1.0% 1.02% 1.2% 1.0% 1.0% 2.70% 1.70%
“C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 1.2% 1.2% 1.0% 1.3% 1.20% 1.5% 1.2% 1.20% 3.20% 1.70%
“D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 1.5% 1.5% 1.20% 1.5% 1.20% 1.5% 1.75% 1.50% 3.20% 1.80%
“B” ангилалын цахилгаан  тээврийн хэрэгсэл 1.0% 1.0% - 1.2% 1.20% 1.2% 1.0% 0.80% 1.60% 1.70%
“Е” ангиллын чиргүүл 1.0% 1.2% 0.80% 1.1% 1.20% 1.0% 1.0% 1.20% 0.80% 1.20%
Даатгалын төрөл Даатгалын зүйл Даатгалын жилийн хураамж
Ард даатгал Бодь даатгал Миг даатгал Номин даатгал Монгол даатгал Монре даатгал Мөнх даатгал Практикал даатгал УБ хотын даатгал Хаан даатгал

 

 

Авто тээврийн  хэрэгсэлийн даатгал 

Мотоцикл 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 0.6% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.4%
“B” ангилалын тээврийн хэрэгсэл       1.0% 1.1% 1.10% 1.0% 1.02% 1.2% 1.0% 1.0% 2.70% 1.70%
“C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 1.2% 1.2% 1.0% 1.3% 1.20% 1.5% 1.2% 1.20% 3.20% 1.70%
“D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 1.5% 1.5% 1.20% 1.5% 1.20% 1.5% 1.75% 1.50% 3.20% 1.80%
“B” ангилалын цахилгаан  тээврийн хэрэгсэл 1.0% 1.0% - 1.2% 1.20% 1.2% 1.0% 0.80% 1.60% 1.70%
“Е” ангиллын чиргүүл 1.0% 1.2% 0.80% 1.1% 1.20% 1.0% 1.0% 1.20% 0.80% 1.20%
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube