1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал

ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ  ДААТГАЛД: 

Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгалд

 • 18 хүртэлх насны  хүүхэд
 •  Насанд хүрсэн иргэн
 • Хурдан морь унаач хүүхдийг тус тус даатгана.

Даатгалын хамгаалалт:

 •  Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн осол;
 • Мал амьтдын нөлөөллийн эрсдэл;
 •  Гадны халдлагад өртөх эрсдэл;
 •  Ахуйн болон бусад эрсдэл /түлэгдэх, хайрагдах, тогонд цохиулах, угаартах, зүсэгдэх, хавчуулагдах, хөлдөх, хальтрах, цохиулах, хорт хийнд хордох, хөрсний нуралт, наранд цохиулах, наранд хордох/;
 • Урлаг, спорт, сургалт, үйлдвэрлэлийн холбогдолтой осол /Үүнд олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний үеийн осол хамаарахгүй/;

Хурдан морины унаач хүүхдийн гэнгэнэтийн ослын даатгалын хувьд:

 •  Үндэсний их баяр наадам болон бүх түвшний хурдан морины уралдаан, түүний    бэлтгэл, сунгааны үед үүсч болзошгүй бүхий л гэнэтийн осол, гэмтлийн улмаас үүдэн гарсан аливаа хохирол; 
 • Хурдан морь унах эрсдэлээс үүдэн Даатгуулагчийн амь насанд аюултай нөхцөл үүссэн тохиолдолд яаралтай шилжүүлэх, тээвэрлэлтийн зардлыг 10,000,000 төгрөг /арван сая/ хүртэлх хэмжээгээр тооцож даатгалын үнэлгээнд багтаан, даатгалын гэрээний хугацаанд нэг удаа олгоно.

 

ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ  ДААТГАЛД: 

Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгалд

 • 18 хүртэлх насны  хүүхэд
 •  Насанд хүрсэн иргэн
 • Хурдан морь унаач хүүхдийг тус тус даатгана.

Даатгалын хамгаалалт:

 •  Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн осол;
 • Мал амьтдын нөлөөллийн эрсдэл;
 •  Гадны халдлагад өртөх эрсдэл;
 •  Ахуйн болон бусад эрсдэл /түлэгдэх, хайрагдах, тогонд цохиулах, угаартах, зүсэгдэх, хавчуулагдах, хөлдөх, хальтрах, цохиулах, хорт хийнд хордох, хөрсний нуралт, наранд цохиулах, наранд хордох/;
 • Урлаг, спорт, сургалт, үйлдвэрлэлийн холбогдолтой осол /Үүнд олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний үеийн осол хамаарахгүй/;

Хурдан морины унаач хүүхдийн гэнгэнэтийн ослын даатгалын хувьд:

 •  Үндэсний их баяр наадам болон бүх түвшний хурдан морины уралдаан, түүний    бэлтгэл, сунгааны үед үүсч болзошгүй бүхий л гэнэтийн осол, гэмтлийн улмаас үүдэн гарсан аливаа хохирол; 
 • Хурдан морь унах эрсдэлээс үүдэн Даатгуулагчийн амь насанд аюултай нөхцөл үүссэн тохиолдолд яаралтай шилжүүлэх, тээвэрлэлтийн зардлыг 10,000,000 төгрөг /арван сая/ хүртэлх хэмжээгээр тооцож даатгалын үнэлгээнд багтаан, даатгалын гэрээний хугацаанд нэг удаа олгоно.

 

ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ  ДААТГАЛД: 

Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгалд

 • 18 хүртэлх насны  хүүхэд
 •  Насанд хүрсэн иргэн
 • Хурдан морь унаач хүүхдийг тус тус даатгана.

Даатгалын хамгаалалт:

 •  Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн осол;
 • Мал амьтдын нөлөөллийн эрсдэл;
 •  Гадны халдлагад өртөх эрсдэл;
 •  Ахуйн болон бусад эрсдэл /түлэгдэх, хайрагдах, тогонд цохиулах, угаартах, зүсэгдэх, хавчуулагдах, хөлдөх, хальтрах, цохиулах, хорт хийнд хордох, хөрсний нуралт, наранд цохиулах, наранд хордох/;
 • Урлаг, спорт, сургалт, үйлдвэрлэлийн холбогдолтой осол /Үүнд олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний үеийн осол хамаарахгүй/;

Хурдан морины унаач хүүхдийн гэнгэнэтийн ослын даатгалын хувьд:

 •  Үндэсний их баяр наадам болон бүх түвшний хурдан морины уралдаан, түүний    бэлтгэл, сунгааны үед үүсч болзошгүй бүхий л гэнэтийн осол, гэмтлийн улмаас үүдэн гарсан аливаа хохирол; 
 • Хурдан морь унах эрсдэлээс үүдэн Даатгуулагчийн амь насанд аюултай нөхцөл үүссэн тохиолдолд яаралтай шилжүүлэх, тээвэрлэлтийн зардлыг 10,000,000 төгрөг /арван сая/ хүртэлх хэмжээгээр тооцож даатгалын үнэлгээнд багтаан, даатгалын гэрээний хугацаанд нэг удаа олгоно.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube