1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Зээлийн даатгал

 ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛД:

 • Орон сууц, хашаа байшин, амины сууцны зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэнд
 • Малчны зээлийн эрсдэл
 • Оюутны зээлийн эрсдэл
 • Цалингийн зээлийн эрсдэлийг тус тус даатгана.

Даатгалын хамгаалалт:

Үндсэн эрсдэл:

Орон сууц, Хашаа байшин, Амины сууцны зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгалын үндсэн хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах.

Малчны зээл эрсдэлийн даатгалын үндсэн хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах.

Оюутны зээл болон цалингийн зээлийн эрсдэлийн даатгалын хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч ажил олгогч дампуурах, татан буугдах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч орон тооны цомхотголд орох;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч бүтэц зохион байгуулалтын улмаас ажлаас халагдах.

Нэмэлт эрсдэл:

 • Зүрх гэнэт зогсох
 • Цус харвах

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛД:

 • Орон сууц, хашаа байшин, амины сууцны зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэнд
 • Малчны зээлийн эрсдэл
 • Оюутны зээлийн эрсдэл
 • Цалингийн зээлийн эрсдэлийг тус тус даатгана.

Даатгалын хамгаалалт:

Үндсэн эрсдэл:

Орон сууц, Хашаа байшин, Амины сууцны зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгалын үндсэн хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах.

Малчны зээл эрсдэлийн даатгалын үндсэн хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах.

Оюутны зээл болон цалингийн зээлийн эрсдэлийн даатгалын хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч ажил олгогч дампуурах, татан буугдах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч орон тооны цомхотголд орох;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч бүтэц зохион байгуулалтын улмаас ажлаас халагдах.

Нэмэлт эрсдэл:

 • Зүрх гэнэт зогсох
 • Цус харвах

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛД:

 • Орон сууц, хашаа байшин, амины сууцны зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэнд
 • Малчны зээлийн эрсдэл
 • Оюутны зээлийн эрсдэл
 • Цалингийн зээлийн эрсдэлийг тус тус даатгана.

Даатгалын хамгаалалт:

Үндсэн эрсдэл:

Орон сууц, Хашаа байшин, Амины сууцны зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгалын үндсэн хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах.

Малчны зээл эрсдэлийн даатгалын үндсэн хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах.

Оюутны зээл болон цалингийн зээлийн эрсдэлийн даатгалын хамгаалалт:

 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас нас барах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 буюу түүнээс дээш хувиар алдах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч ажил олгогч дампуурах, татан буугдах;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч орон тооны цомхотголд орох;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч бүтэц зохион байгуулалтын улмаас ажлаас халагдах.

Нэмэлт эрсдэл:

 • Зүрх гэнэт зогсох
 • Цус харвах
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube