1800-1881 en

Ахуйн хэрэглээний зээл
Хүлэмж

Төрийн банкнаас хүлэмж барихад зориулж дараах зээлийг санал болгож байна.

Зээлийн хэмжээ 5.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-21.6%
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Урьдчилгаа 20%
    Валют                                                                                  MNT                                                                                             

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.06%-22.47%
Тайлбар: Талбайн дээд хэмжээ 6*40 харьцаатай байх. 
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%  буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй. /доод хэмжээ 1,000 төгрөг/        
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

Төрийн банкнаас хүлэмж барихад зориулж дараах зээлийг санал болгож байна.

Зээлийн хэмжээ 5.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-21.6%
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Урьдчилгаа 20%
    Валют                                                                                  MNT                                                                                             

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.06%-22.47%
Тайлбар: Талбайн дээд хэмжээ 6*40 харьцаатай байх. 
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%  буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй. /доод хэмжээ 1,000 төгрөг/        
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

Төрийн банкнаас хүлэмж барихад зориулж дараах зээлийг санал болгож байна.

Зээлийн хэмжээ 5.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-21.6%
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Урьдчилгаа 20%
    Валют                                                                                  MNT                                                                                             

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.06%-22.47%
Тайлбар: Талбайн дээд хэмжээ 6*40 харьцаатай байх. 
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%  буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй. /доод хэмжээ 1,000 төгрөг/        
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube