1800-1881 en

Иргэдийн хугацаагүй хадгаламж

Хугацаагүй хадгаламж гэж иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор тодорхой хугацаа заалгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлогууд:

  • Хугацаагүй хадгаламжийн дансанд хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Гэрээний дагуу хуанлийн жилийн эцэст буюу 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүүг тооцож бэлэн бусаар олгох.
  • Хугацаагүй хадгаламжийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд тухайн жилийн байршсан хоногоор тооцож хүүг төлнө.

Дансны доод үлдэгдэл:

Улаанбаатар хот болон орон нутагт
Төгрөг Доллар Евро Юань
5,000 5 ам. доллар 10 евро 50 юань


Иргэдийн хугацаагүй хадгаламжийн хүү /хувиар/

Ангилал Хүү
Төгрөг Жилийн 3,000,000 төгрөг хүртэл 5.5%,
3,000,000.01-с дээш 6.5 %
Доллар Жилийн 1.6 %
Евро Жилийн 0.6 %
Юань Жилийн 0.6 %

 

 

Хугацаагүй хадгаламж гэж иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор тодорхой хугацаа заалгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлогууд:

  • Хугацаагүй хадгаламжийн дансанд хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Гэрээний дагуу хуанлийн жилийн эцэст буюу 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүүг тооцож бэлэн бусаар олгох.
  • Хугацаагүй хадгаламжийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд тухайн жилийн байршсан хоногоор тооцож хүүг төлнө.

Дансны доод үлдэгдэл:

Улаанбаатар хот болон орон нутагт
Төгрөг Доллар Евро Юань
5,000 5 ам. доллар 10 евро 50 юань


Иргэдийн хугацаагүй хадгаламжийн хүү /хувиар/

Ангилал Хүү
Төгрөг Жилийн 3,000,000 төгрөг хүртэл 5.5%,
3,000,000.01-с дээш 6.5 %
Доллар Жилийн 1.6 %
Евро Жилийн 0.6 %
Юань Жилийн 0.6 %

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube