1800-1881 en

Кредит карт

КАРТ ОУ ЭНГИЙН ВИЗА КРЕДИТ 
КАРТ
ОУ АЛТАН ВИЗА КРЕДИТ
КАРТ
Жилийн хураамж 20,000₮ 50,000₮
Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Валют  MNT/USD
Зээлийн лимит Доод     MNT 300,000₮ 1,000,000₮
USD 300$ 1,000$
Дээд     MNT 5,000,000₮

25,000,000₮

15,000$

USD 3,000$
Зээлийн хүү Бэлэн бус гүйлгээ 21,6% /жилийн/
Бэлэн гүйлгээ 28,8%/жилийн/
Хамгийн бага төлбөр 10% 10%
Төлбөр төлөх хугацаа Сар бүрийн 01-ээс 15
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног 45 хоног
Бэлэн гүйлгээгээр зарцуулах боломжит хэмжээ Зээлийн лимитийн 80%
Зээлийн сарын төлбөр  Тухайн сард эргэн төлөх хамгийн доод төлбөрийн дүн эсхүл зээлийн эрхийн 10 хувийн аль өндрийг "зээлийн сарын төлбөр"-т тооцно.                                                   
Бэлэн мөнгө авах шимтгэл АТМ Төрийн банк  100₮
Бусад банк 500₮
Гадаадын банк 1.5% (min  2$)
Банкны нэгж Төрийн банк 200₮
Бусад банк 500₮
Гадаадын банк 2% (min  2$)
АТМ-д үлдэгдэл шалгах шимтгэл Төрийн банк 0₮ (баримт  50₮)
Бусад банк 100₮
Гадаадын банк 0.5$
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1% (min 10,000₮/10$)
Зээлийн лимит хэтрүүлсний шимтгэл 2% (min 2,000₮)
Карт дахин захиалах хураамж /алдсан, гээсэн, гэмтээсэн/ 10,000₮
Картаар зарцуулалт хийх өдрийн лимит Худалдан авалт  MNT 5,000,000₮ 50,000,000₮
USD 3,000$ 30,000$
Бэлэн мөнгө  авах MNT 3,000,000₮ 5,000,000₮
 USD 3,000$ 5,000$ 

 

КАРТ ОУ ЭНГИЙН ВИЗА КРЕДИТ 
КАРТ
ОУ АЛТАН ВИЗА КРЕДИТ
КАРТ
Жилийн хураамж 20,000₮ 50,000₮
Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Валют  MNT/USD
Зээлийн лимит Доод     MNT 300,000₮ 1,000,000₮
USD 300$ 1,000$
Дээд     MNT 5,000,000₮

25,000,000₮

15,000$

USD 3,000$
Зээлийн хүү Бэлэн бус гүйлгээ 21,6% /жилийн/
Бэлэн гүйлгээ 28,8%/жилийн/
Хамгийн бага төлбөр 10% 10%
Төлбөр төлөх хугацаа Сар бүрийн 01-ээс 15
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног 45 хоног
Бэлэн гүйлгээгээр зарцуулах боломжит хэмжээ Зээлийн лимитийн 80%
Зээлийн сарын төлбөр  Тухайн сард эргэн төлөх хамгийн доод төлбөрийн дүн эсхүл зээлийн эрхийн 10 хувийн аль өндрийг "зээлийн сарын төлбөр"-т тооцно.                                                   
Бэлэн мөнгө авах шимтгэл АТМ Төрийн банк  100₮
Бусад банк 500₮
Гадаадын банк 1.5% (min  2$)
Банкны нэгж Төрийн банк 200₮
Бусад банк 500₮
Гадаадын банк 2% (min  2$)
АТМ-д үлдэгдэл шалгах шимтгэл Төрийн банк 0₮ (баримт  50₮)
Бусад банк 100₮
Гадаадын банк 0.5$
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1% (min 10,000₮/10$)
Зээлийн лимит хэтрүүлсний шимтгэл 2% (min 2,000₮)
Карт дахин захиалах хураамж /алдсан, гээсэн, гэмтээсэн/ 10,000₮
Картаар зарцуулалт хийх өдрийн лимит Худалдан авалт  MNT 5,000,000₮ 50,000,000₮
USD 3,000$ 30,000$
Бэлэн мөнгө  авах MNT 3,000,000₮ 5,000,000₮
 USD 3,000$ 5,000$ 

КАРТ ОУ ЭНГИЙН ВИЗА КРЕДИТ 
КАРТ
ОУ АЛТАН ВИЗА КРЕДИТ
КАРТ
Жилийн хураамж 20,000₮ 50,000₮
Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Валют  MNT/USD
Зээлийн лимит Доод     MNT 300,000₮ 1,000,000₮
USD 300$ 1,000$
Дээд     MNT 5,000,000₮

25,000,000₮

15,000$

USD 3,000$
Зээлийн хүү Бэлэн бус гүйлгээ 21,6% /жилийн/
Бэлэн гүйлгээ 28,8%/жилийн/
Хамгийн бага төлбөр 10% 10%
Төлбөр төлөх хугацаа Сар бүрийн 01-ээс 15
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног 45 хоног
Бэлэн гүйлгээгээр зарцуулах боломжит хэмжээ Зээлийн лимитийн 80%
Зээлийн сарын төлбөр  Тухайн сард эргэн төлөх хамгийн доод төлбөрийн дүн эсхүл зээлийн эрхийн 10 хувийн аль өндрийг "зээлийн сарын төлбөр"-т тооцно.                                                   
Бэлэн мөнгө авах шимтгэл АТМ Төрийн банк  100₮
Бусад банк 500₮
Гадаадын банк 1.5% (min  2$)
Банкны нэгж Төрийн банк 200₮
Бусад банк 500₮
Гадаадын банк 2% (min  2$)
АТМ-д үлдэгдэл шалгах шимтгэл Төрийн банк 0₮ (баримт  50₮)
Бусад банк 100₮
Гадаадын банк 0.5$
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1% (min 10,000₮/10$)
Зээлийн лимит хэтрүүлсний шимтгэл 2% (min 2,000₮)
Карт дахин захиалах хураамж /алдсан, гээсэн, гэмтээсэн/ 10,000₮
Картаар зарцуулалт хийх өдрийн лимит Худалдан авалт  MNT 5,000,000₮ 50,000,000₮
USD 3,000$ 30,000$
Бэлэн мөнгө  авах MNT 3,000,000₮ 5,000,000₮
 USD 3,000$ 5,000$ 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube