1800-1881 en

Эрхэм зорилго

АЛСЫН ХАРАА: 
Дэлхийн жишигт нийцсэн үйлчилгээ, үнэ цэнэ бүхий үндэсний тэргүүлэгч банк байна.  
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 
БИД  санхүүгийн цогц, хүртээмжтэй үйлчилгээгээр ард иргэдийн сайн сайхан амьдрал, улс орны тогтвортой хөгжилд  хувь нэмэр оруулж, байгаль экологийг хамгаалах, хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих бизнесийн дэвшилтэт шийдэл бүхий үйл ажиллагаа явуулна.
 
ЗОРИЛГО:
1. Хамгийн сайн үйлчилгээтэй банк байх
2. Хамгийн сайн харилцаатай банк байх
3. Хамгийн эрсдэлгүй банк байх
4. Үр ашигтай банк байх
 
ҮНЭТ ЗҮЙЛС:
• Ил тод, нээлттэй: Шилэн банк
• Итгэлцэл: Итгэл, сэтгэл, хүндлэл
• Ур чадвар: Хүний хөгжил хөгжлийн
 

АЛСЫН ХАРАА: 
Дэлхийн жишигт нийцсэн үйлчилгээ, үнэ цэнэ бүхий үндэсний тэргүүлэгч банк байна.  
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 
БИД  санхүүгийн цогц, хүртээмжтэй үйлчилгээгээр ард иргэдийн сайн сайхан амьдрал, улс орны тогтвортой хөгжилд  хувь нэмэр оруулж, байгаль экологийг хамгаалах, хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих бизнесийн дэвшилтэт шийдэл бүхий үйл ажиллагаа явуулна.
 
ЗОРИЛГО:
1. Хамгийн сайн үйлчилгээтэй банк байх
2. Хамгийн сайн харилцаатай банк байх
3. Хамгийн эрсдэлгүй банк байх
4. Үр ашигтай банк байх
 
ҮНЭТ ЗҮЙЛС:
• Ил тод, нээлттэй: Шилэн банк
• Итгэлцэл: Итгэл, сэтгэл, хүндлэл
• Ур чадвар: Хүний хөгжил хөгжлийн
 

АЛСЫН ХАРАА: 
Дэлхийн жишигт нийцсэн үйлчилгээ, үнэ цэнэ бүхий үндэсний тэргүүлэгч банк байна.  
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 
БИД  санхүүгийн цогц, хүртээмжтэй үйлчилгээгээр ард иргэдийн сайн сайхан амьдрал, улс орны тогтвортой хөгжилд  хувь нэмэр оруулж, байгаль экологийг хамгаалах, хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих бизнесийн дэвшилтэт шийдэл бүхий үйл ажиллагаа явуулна.
 
ЗОРИЛГО:
1. Хамгийн сайн үйлчилгээтэй банк байх
2. Хамгийн сайн харилцаатай банк байх
3. Хамгийн эрсдэлгүй банк байх
4. Үр ашигтай банк байх
 
ҮНЭТ ЗҮЙЛС:
• Ил тод, нээлттэй: Шилэн банк
• Итгэлцэл: Итгэл, сэтгэл, хүндлэл
• Ур чадвар: Хүний хөгжил хөгжлийн
 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube