1800-1881 en

ГЯЛСБАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Харилцагч Таны ухаалаг гар утсанд зориулан Гялсбанк үйлчилгээний Смарт аппликейшн сувгийг танилцуулж байна.
Смарт банк сувгийг ашигласнаар Та:

 • Бүх төрлийн дансны үлдэгдэл шалгах, хуулга харах;
 • Өөрийн данс хооронд, банк доторх (данс, карт, хувийн дугаараар), банк хоорондын гүйгээ хийх;
 • Орон сууцны төлбөр лавлах, төлөх мөн хэрэглээний төлбөр нэмэх;
 • Бүх үүрэн телефоны оператор компанийн гар утасны ярианы төлбөр төлөх, нэгжийн карт худалдан авах
 • Цахим төгрөг (АТМ-ээс картгүйгээр бэлэн мөнгө авах) үйлчилгээний гуйвуулгын код авах;
 • Салбар, АТМ-ны ажиллах цагийн хуваарь, байршил харах (газрын зургаар, жагсаалтаар);
 • Валютын ханш харах;
 • Хадгаламжийн болон зээлийн тооцооллуур ашиглах;
 • Нийгмийн даатгалын төлбөр төлөх үйлчилгээ (төлбөр төлөх зааврыг ЭНД-ээс авна уу);
 • Торгууль төлөх;
 • СУИС-ийн төлбөр төлөх
 • MNBC, DDISH кабелийн телевизийн төлбөр төлөх
 • Картаа хаах, нээх
 • Татвар төлөх

Смарт аппликейшн сувгийг ашиглахын тулд Таны утас дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Android болон iPhone төрлийн утас байх.
 • Интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай /3G, 2G интернэт тохиргоог хийсэн байх эсвэл WiFi сүлжээнд холбогдсон байх/

Гялс банк үйлчилгээний лимит

Банкны вэб болон смарт апп /Нэг данснаас, нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ/
  Төгрөг Валют
Нэвтрэх нууц үгээр 5 сая төг Тэнцэх валют
Нэг удаагийн нууц үгээр 20 сая төг Тэнцэх валют
Васко төхөөрөмжөөр 20 сая төг Тэнцэх валют

 

Ашиглах заавар:

 • Смарт аппликейшн сувгаар үйлчилгээ авахдаа Төрийн Банкны Гялсбанк үйлчилгээний хэрэглэгчийн нэр, нэвтрэх нууц үгээр нэвтэрнэ. Мөн таны ашиглаж буй төхөөрөмжөөс хамаарч хурууны хээ болон Царай таних буюу Face ID ашиглан үйлчилгээнд нэвтрэх, гүйлгээ хийх боломжтой
 • Смарт аппликейшн сувгийг ашиглах зааврыг энд-ээс авна уу.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Смарт аппликейшн сувгаар хэрэглээний төлбөрөө төлөхөд шимтгэлгүй.

Харилцагч Таны ухаалаг гар утсанд зориулан Гялсбанк үйлчилгээний Смарт аппликейшн сувгийг танилцуулж байна.
Смарт банк сувгийг ашигласнаар Та:

 • Бүх төрлийн дансны үлдэгдэл шалгах, хуулга харах;
 • Өөрийн данс хооронд, банк доторх (данс, карт, хувийн дугаараар), банк хоорондын гүйгээ хийх;
 • Орон сууцны төлбөр лавлах, төлөх мөн хэрэглээний төлбөр нэмэх;
 • Бүх үүрэн телефоны оператор компанийн гар утасны ярианы төлбөр төлөх, нэгжийн карт худалдан авах
 • Цахим төгрөг (АТМ-ээс картгүйгээр бэлэн мөнгө авах) үйлчилгээний гуйвуулгын код авах;
 • Салбар, АТМ-ны ажиллах цагийн хуваарь, байршил харах (газрын зургаар, жагсаалтаар);
 • Валютын ханш харах;
 • Хадгаламжийн болон зээлийн тооцооллуур ашиглах;
 • Нийгмийн даатгалын төлбөр төлөх үйлчилгээ (төлбөр төлөх зааврыг ЭНД-ээс авна уу);
 • Торгууль төлөх;
 • СУИС-ийн төлбөр төлөх
 • MNBC, DDISH кабелийн телевизийн төлбөр төлөх
 • Картаа хаах, нээх
 • Татвар төлөх

Смарт аппликейшн сувгийг ашиглахын тулд Таны утас дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Android болон iPhone төрлийн утас байх.
 • Интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай /3G, 2G интернэт тохиргоог хийсэн байх эсвэл WiFi сүлжээнд холбогдсон байх/

Гялс банк үйлчилгээний лимит

Банкны вэб болон смарт апп /Нэг данснаас, нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ/
  Төгрөг Валют
Нэвтрэх нууц үгээр 5 сая төг Тэнцэх валют
Нэг удаагийн нууц үгээр 20 сая төг Тэнцэх валют
Васко төхөөрөмжөөр 20 сая төг Тэнцэх валют

 

Ашиглах заавар:

 • Смарт аппликейшн сувгаар үйлчилгээ авахдаа Төрийн Банкны Гялсбанк үйлчилгээний хэрэглэгчийн нэр, нэвтрэх нууц үгээр нэвтэрнэ. Мөн таны ашиглаж буй төхөөрөмжөөс хамаарч хурууны хээ болон Царай таних буюу Face ID ашиглан үйлчилгээнд нэвтрэх, гүйлгээ хийх боломжтой
 • Смарт аппликейшн сувгийг ашиглах зааврыг энд-ээс авна уу.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Смарт аппликейшн сувгаар хэрэглээний төлбөрөө төлөхөд шимтгэлгүй.

Харилцагч Таны ухаалаг гар утсанд зориулан Гялсбанк үйлчилгээний Смарт аппликейшн сувгийг танилцуулж байна.
Смарт банк сувгийг ашигласнаар Та:

 • Бүх төрлийн дансны үлдэгдэл шалгах, хуулга харах;
 • Өөрийн данс хооронд, банк доторх (данс, карт, хувийн дугаараар), банк хоорондын гүйгээ хийх;
 • Орон сууцны төлбөр лавлах, төлөх мөн хэрэглээний төлбөр нэмэх;
 • Бүх үүрэн телефоны оператор компанийн гар утасны ярианы төлбөр төлөх, нэгжийн карт худалдан авах
 • Цахим төгрөг (АТМ-ээс картгүйгээр бэлэн мөнгө авах) үйлчилгээний гуйвуулгын код авах;
 • Салбар, АТМ-ны ажиллах цагийн хуваарь, байршил харах (газрын зургаар, жагсаалтаар);
 • Валютын ханш харах;
 • Хадгаламжийн болон зээлийн тооцооллуур ашиглах;
 • Нийгмийн даатгалын төлбөр төлөх үйлчилгээ (төлбөр төлөх зааврыг ЭНД-ээс авна уу);
 • Торгууль төлөх;
 • СУИС-ийн төлбөр төлөх
 • MNBC, DDISH кабелийн телевизийн төлбөр төлөх
 • Картаа хаах, нээх
 • Татвар төлөх

Смарт аппликейшн сувгийг ашиглахын тулд Таны утас дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Android болон iPhone төрлийн утас байх.
 • Интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай /3G, 2G интернэт тохиргоог хийсэн байх эсвэл WiFi сүлжээнд холбогдсон байх/

Гялс банк үйлчилгээний лимит

Банкны вэб болон смарт апп /Нэг данснаас, нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ/
  Төгрөг Валют
Нэвтрэх нууц үгээр 5 сая төг Тэнцэх валют
Нэг удаагийн нууц үгээр 20 сая төг Тэнцэх валют
Васко төхөөрөмжөөр 20 сая төг Тэнцэх валют

 

Ашиглах заавар:

 • Смарт аппликейшн сувгаар үйлчилгээ авахдаа Төрийн Банкны Гялсбанк үйлчилгээний хэрэглэгчийн нэр, нэвтрэх нууц үгээр нэвтэрнэ. Мөн таны ашиглаж буй төхөөрөмжөөс хамаарч хурууны хээ болон Царай таних буюу Face ID ашиглан үйлчилгээнд нэвтрэх, гүйлгээ хийх боломжтой
 • Смарт аппликейшн сувгийг ашиглах зааврыг энд-ээс авна уу.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Смарт аппликейшн сувгаар хэрэглээний төлбөрөө төлөхөд шимтгэлгүй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube