1800-1881 en

Төрийн банкны ажилд авах журам

Гадаад нөөцөөс ажил горилогчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нь Төрийн банкны Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны 425 тоот тушаалаар батлагдсан “Төрийн банкны ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-н дагуу  дараах үе шаттайгаар явагдана.

human

 

Сонгон шалгаруулалт 

 • Анкетын сонгон шалгаруулалт;
 • Тест, мэргэжлийн шалгалт, ISTest (тухайн албан тушаалаас хамааран сонгоно.);
 • Ярилцлага;
 • Бүлгээр сонгон шалгаруулалт хийх /албан тушаалаас хамаарна/;
 • Ажил горилогчоор тодорхой сэдвийн дагуу танилцуулга тавиулах /албан тушаалаас хамаарна/
 • Гадаад хэлний шалгалт /тухайн албан тушаалаас хамаарна.

 

Гадаад нөөцөөс ажил горилогчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нь Төрийн банкны Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны 425 тоот тушаалаар батлагдсан “Төрийн банкны ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-н дагуу  дараах үе шаттайгаар явагдана.

human

Сонгон шалгаруулалт 

 • Анкетын сонгон шалгаруулалт;
 • Тест, мэргэжлийн шалгалт, ISTest (тухайн албан тушаалаас хамааран сонгоно.);
 • Ярилцлага;
 • Бүлгээр сонгон шалгаруулалт хийх /албан тушаалаас хамаарна/;
 • Ажил горилогчоор тодорхой сэдвийн дагуу танилцуулга тавиулах /албан тушаалаас хамаарна/
 • Гадаад хэлний шалгалт /тухайн албан тушаалаас хамаарна.

 

Гадаад нөөцөөс ажил горилогчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нь Төрийн банкны Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны 425 тоот тушаалаар батлагдсан “Төрийн банкны ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-н дагуу  дараах үе шаттайгаар явагдана.

human

Сонгон шалгаруулалт 

 • Анкетын сонгон шалгаруулалт;
 • Тест, мэргэжлийн шалгалт, ISTest (тухайн албан тушаалаас хамааран сонгоно.);
 • Ярилцлага;
 • Бүлгээр сонгон шалгаруулалт хийх /албан тушаалаас хамаарна/;
 • Ажил горилогчоор тодорхой сэдвийн дагуу танилцуулга тавиулах /албан тушаалаас хамаарна/
 • Гадаад хэлний шалгалт /тухайн албан тушаалаас хамаарна.
 •  
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube