1800-1881 en

Иргэдийн харилцах данс

Та манай банкинд харилцах данс нээлгэснээр Төрийн банкны Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутаг дахь салбаруудыг холбосон Оnline системд төлбөр тооцоогоо бүх төрлийн валютаар түргэн, шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх боломжтой болно. Харилцах дансны үйлчилгээг Монгол улсад түгээмэл ашиглагддаг MNT, USD, EUR, RUB, CHF, CNY, JPY, GBP, KRW, CAD зэрэг валютаар авах бүрэн боломжтой.

Давуу тал, онцлог:

 • Данс нээхэд шимтгэлгүй
 • Төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх
 • Өөрт ойр байрлах аль ч салбар, тооцооны төвөөс төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Цахим банкны үйлчилгээгээр дамжуулан хамгийн бага хугацаанд өөрт тааламжтай орчинд дансаа удирдах
 • Гадаад валютын төрөл бүрийн үйлчилгээг авах /худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх гэх мэт
 • Бүх төрлийн гадаад, дотоод мөнгөн шилжүүлэг хийх

Өөрийн санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хяналт тавина. Та Гялс банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн хүссэн үедээ гар утаснаасаа дансныхаа хуулга болон бусад мэдээллийг авах боломжтой.

Та манай банкинд харилцах данс нээлгэснээр Төрийн банкны Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутаг дахь салбаруудыг холбосон Оnline системд төлбөр тооцоогоо бүх төрлийн валютаар түргэн, шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх боломжтой болно. Харилцах дансны үйлчилгээг Монгол улсад түгээмэл ашиглагддаг MNT, USD, EUR, RUB, CHF, CNY, JPY, GBP, KRW, CAD зэрэг валютаар авах бүрэн боломжтой.

Давуу тал, онцлог:

 • Данс нээхэд шимтгэлгүй
 • Төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх
 • Өөрт ойр байрлах аль ч салбар, тооцооны төвөөс төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Цахим банкны үйлчилгээгээр дамжуулан хамгийн бага хугацаанд өөрт тааламжтай орчинд дансаа удирдах
 • Гадаад валютын төрөл бүрийн үйлчилгээг авах /худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх гэх мэт
 • Бүх төрлийн гадаад, дотоод мөнгөн шилжүүлэг хийх

Өөрийн санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хяналт тавина. Та Гялс банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн хүссэн үедээ гар утаснаасаа дансныхаа хуулга болон бусад мэдээллийг авах боломжтой.

Та манай банкинд харилцах данс нээлгэснээр Төрийн банкны Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутаг дахь салбаруудыг холбосон Оnline системд төлбөр тооцоогоо бүх төрлийн валютаар түргэн, шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх боломжтой болно. Харилцах дансны үйлчилгээг Монгол улсад түгээмэл ашиглагддаг MNT, USD, EUR, RUB, CHF, CNY, JPY, GBP, KRW, CAD зэрэг валютаар авах бүрэн боломжтой.

Давуу тал, онцлог:

 • Данс нээхэд шимтгэлгүй
 • Төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх
 • Өөрт ойр байрлах аль ч салбар, тооцооны төвөөс төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Цахим банкны үйлчилгээгээр дамжуулан хамгийн бага хугацаанд өөрт тааламжтай орчинд дансаа удирдах
 • Гадаад валютын төрөл бүрийн үйлчилгээг авах /худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх гэх мэт
 • Бүх төрлийн гадаад, дотоод мөнгөн шилжүүлэг хийх

Өөрийн санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хяналт тавина. Та Гялс банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн хүссэн үедээ гар утаснаасаа дансныхаа хуулга болон бусад мэдээллийг авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube