1800-1881 en

Нөхөн төлбөрийн мэдээлэл
ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ ГАРСАН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Төрийн банктай хамтран ажиллаж буй  даатгалын компаниудын даатгалын бүтээгдэхүүний хамгаалалтын нөхцөлийн талаарх мэдээллийг тухайн даатгалыг зуучлан борлуулж  буй банкны ажилтанаас авах боломжтой. Жишээлбэл Гал түймэр дэлбэрэлт, байгалийн гамшиг, зам тээврийн хөдөлгөөний бүх төрлийн эрсдэл,  гэх мэт эрсдэлүүд бий. Таны даатгалд ямар эрсдэл хамрагдсан байна тэдгээр эрсдэлүүдийн улмаас учирсан хохирлыг таны сонгосон даатгалын компани нөхөн төлбөрийг олгоно.

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ ГАРСАН ҮЕД: 

1. Замын цагдаагийн газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
2. Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн бол түргэн тусламж дуудах. Утас: 103
3. Даатгалын компанийн шуурхай алба /даатгалын гэрээн дээрх утас/-нд нэн даруй дуудлага өгөх.
         • “Бодь даатгал” ХХК  70004800
         • “Миг даатгал” ХХК   75756000, 70003000 
         • “Монгол даатгал”ХХК  70170000, 18001990
         • “Номин даатгал”ХХК  330023, 70003000
         • “Практикал даатгал” ХХК  331525, 70003000
         • “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК  70119827, 70009827, 70001234

4. Ослын газрын зургийг 4 талаас нь авсан байх
5. Хохирогч ямар нэг байдлаар жолооч, буруутай этгээдтэй өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч тохиролцохгүй байх /Тохиролцсон тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохгүйг анхаарна уу./

 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ ГАРСАН ҮЕД: 

1. Даатгалын компанийн шуурхай алба /даатгалын гэрээн дээрх утас/-нд нэн даруй дуудлага өгөх. 
         • “Бодь даатгал” ХХК  70004800
         • “Миг даатгал” ХХК   75756000, 70003000
         • “Монгол даатгал”ХХК  70170000, 18001990
         • “Номин даатгал”ХХК  330023, 70003000
         • “Практикал даатгал” ХХК  331525, 70003000
         • “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК  70119827,
70009827, 70001234

2. Замын Цагдаагийн Газар дуудлага өгөх. Утас: 124
3. Зураг авч, баримтжуулах.

 

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ ГАРСАН ҮЕД:  

1. Даатгалын компанийн шуурхай алба /даатгалын гэрээн дээрх утас/-нд нэн даруй дуудлага өгөх. 
         • “Бодь даатгал” ХХК  70004800
         • “Миг даатгал” ХХК   75756000, 70003000
         • “Монгол даатгал”ХХК  70170000, 18001990
         • “Номин даатгал”ХХК  330023, 70003000
         • “Практикал даатгал” ХХК  331525, 70003000
         • “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК  70119827, 70009827, 70001234

2. Мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэнэ.

 

ХӨРӨНГИЙН  ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ ГАРСАН ҮЕД:

1. Даатгалын компанийн шуурхай алба /даатгалын гэрээн дээрх утас/-нд нэн даруй дуудлага өгөх. 
         • “Бодь даатгал” ХХК  70004800
         • “Миг даатгал” ХХК   75756000, 70003000
         • “Монгол даатгал”ХХК  70170000, 18001990
         • “Номин даатгал”ХХК  330023, 70003000
         • “Практикал даатгал” ХХК  331525, 70003000
         • “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК  70119827, 70009827, 70001234

2. Онцгой байдлын ерөнхий газарт дуудлага өгөх. Утас: 101, 105
3. Зураг авч, баримтжуулах

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Онлайн туслах Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube