1800-1881 en

Нөхөн төлбөрийн мэдээлэл
ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ ГАРСАН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Хохирлыг ихэсгэхгүй байх, цаашид гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авна.
 
Даатгалын тохиолдол болсон даруй холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
• Замын цагдаагийн газар -124, 70112100
• Цагдаагийн газар-102
• Яаралтай түргэн тусламж-103
• ОБЕГ-105
• Гал унтраах анги-101
• Албан журмын даатгагчдын холбооны Даатгалын сангийн шуурхай албаны утас-7010-1177
 
Даатгалын компанийн шуурхай алба /даатгалын гэрээн дээрх утас/-нд нэн даруй дуудлага өгөх.
• Ард даатгал ХК - 7020-0088
• Миг даатгал ХХК - 7575-6000
• Монгол даатгал ХХК - 1800-1990
• Монре даатгал ХХК - 7000-9000, 7777-9000
• Мөнх даатгал ХХК- 331332
• Практикал даатгал ХХК - 7777-6677, 9900-1525
• Улаанбаатар хотын даатгал  ХХК - 7011-9827, 7000-1234
• Хаан даатгал ХХК - 7000-0808 7575-7588, 
 
Ослын газар дээрх болон эвдрэл гэмтлийг баталгаажуулан зураг авах, орчин нөхцөлийг харуулсан бичлэг хийх.
 
Хохирогч ямар нэг байдлаар жолооч, буруутай этгээдтэй өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч тохиролцохгүй байх. 

 

 

 

 

• “

Хохирлыг ихэсгэхгүй байх, цаашид гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авна.
 
Даатгалын тохиолдол болсон даруй холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
• Замын цагдаагийн газар -124, 70112100
• Цагдаагийн газар-102
• Яаралтай түргэн тусламж-103
• ОБЕГ-105
• Гал унтраах анги-101
• Албан журмын даатгагчдын холбооны Даатгалын сангийн шуурхай албаны утас-7010-1177
 
Даатгалын компанийн шуурхай алба /даатгалын гэрээн дээрх утас/-нд нэн даруй дуудлага өгөх.
• Ард даатгал ХК - 7020-0088
• Миг даатгал ХХК - 7575-6000
• Монгол даатгал ХХК - 1800-1990
• Монре даатгал ХХК - 7000-9000, 7777-9000
• Мөнх даатгал ХХК- 331332
• Практикал даатгал ХХК - 7777-6677, 9900-1525
• Улаанбаатар хотын даатгал  ХХК - 7011-9827, 7000-1234
• Хаан даатгал ХХК - 7000-0808 7575-7588, 
 
Ослын газар дээрх болон эвдрэл гэмтлийг баталгаажуулан зураг авах, орчин нөхцөлийг харуулсан бичлэг хийх.
 
Хохирогч ямар нэг байдлаар жолооч, буруутай этгээдтэй өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч тохиролцохгүй байх. 

 

 

 

 

• “

Хохирлыг ихэсгэхгүй байх, цаашид гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авна.
 
Даатгалын тохиолдол болсон даруй холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
• Замын цагдаагийн газар -124, 70112100
• Цагдаагийн газар-102
• Яаралтай түргэн тусламж-103
• ОБЕГ-105
• Гал унтраах анги-101
• Албан журмын даатгагчдын холбооны Даатгалын сангийн шуурхай албаны утас-7010-1177
 
Даатгалын компанийн шуурхай алба /даатгалын гэрээн дээрх утас/-нд нэн даруй дуудлага өгөх.
• Ард даатгал ХК - 7020-0088
• Миг даатгал ХХК - 7575-6000
• Монгол даатгал ХХК - 1800-1990
• Монре даатгал ХХК - 7000-9000, 7777-9000
• Мөнх даатгал ХХК- 331332
• Практикал даатгал ХХК - 7777-6677, 9900-1525
• Улаанбаатар хотын даатгал  ХХК - 7011-9827, 7000-1234
• Хаан даатгал ХХК - 7000-0808 7575-7588, 
 
Ослын газар дээрх болон эвдрэл гэмтлийг баталгаажуулан зураг авах, орчин нөхцөлийг харуулсан бичлэг хийх.
 
Хохирогч ямар нэг байдлаар жолооч, буруутай этгээдтэй өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч тохиролцохгүй байх. 

 

 

 

 

• “

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube