1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

 Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгалын хамгаалалт:

Дараах төрлийн эрсдэлийн улмаас Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдах, амь насаа алдах, тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолгоход нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:

  • Байгалийн эрсдэл;
  • Зам  тээврийн осол;
  • Мал амьтдын нөлөөллийн эрсдэл;
  • Гадны  халдлагад өртөх эрсдэл;
  • Урлаг, спорт, сургалт, үйлдвэрлэлийн холбогдолтой осол /үүнд олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний үеийн осол хамаарахгүй/;
  • Ахуйн болон бусад эрсдэл /түлэгдэх, хайрагдах, тогонд цохиулах, угаартах, зүсэгдэх, хавчуулагдах, хөлдөх, хальтрах, цохиулах, хорт хийнд хордох, хөрсний нуралт, наранд цохиулах, наранд хордох/;
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Онлайн туслах Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube