1800-1881 en

Даатгалын бүтээгдэхүүн
Санхүүгийн даатгал

  Төлбөр тасалдалын даатгал:

Даатгалын зүйл: Банкнаас даатгуулагчид олгосон зээлийн гэрээний төлбөр тасалдал,

Даатгалын хамгаалалт:

 • Төрийн болон орон нутгийн байгууллагын шийдвэрээр хийгдэж буй дахин төлөвлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, дэд бүтцийн засвар, шинэчлэлтийн улмаас зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож, орлого тасалдах;
 • Зээлдэгч дампуурсныг шүүх тогтоосон;
 • Дайн байлдаан, хувьсгал, үймээн самуун, нийгмийг хамарсан эмх замбараагүй байдлийн үр дагаварын улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдах
 • Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэлийн улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдах

Бизнес тасалдалтын даатгал:

Даатгалын зүйл:   Даатгуулагчийн даатгагдсан хөрөнгөнд эрсдэл гарсны улмаас даатгуулагчийн бизнес /олох байсан ашиг, үйл ажиллагааны зардал/

Даатгалын хамгаалалт:

 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлтээс учирсан хохирол;
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;

Хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгийн даатгал:

Даатгалын зүйл:   Банкин дахь мөнгөн хадгаламж эзэмшигчийн  хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийн 20 сая төгрөгнөөс давсан мөнгөн дүн.

Даатгалын хамгаалалт:

 • Банкны тухай хуульд заасны дагуу Монголбанк банкийг албадан татан буулгах тухай шийдвэр гаргах;

  Төлбөр тасалдалын даатгал:

Даатгалын зүйл: Банкнаас даатгуулагчид олгосон зээлийн гэрээний төлбөр тасалдал,

Даатгалын хамгаалалт:

 • Төрийн болон орон нутгийн байгууллагын шийдвэрээр хийгдэж буй дахин төлөвлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, дэд бүтцийн засвар, шинэчлэлтийн улмаас зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож, орлого тасалдах;
 • Зээлдэгч дампуурсныг шүүх тогтоосон;
 • Дайн байлдаан, хувьсгал, үймээн самуун, нийгмийг хамарсан эмх замбараагүй байдлийн үр дагаварын улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдах
 • Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэлийн улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдах

Бизнес тасалдалтын даатгал:

Даатгалын зүйл:   Даатгуулагчийн даатгагдсан хөрөнгөнд эрсдэл гарсны улмаас даатгуулагчийн бизнес /олох байсан ашиг, үйл ажиллагааны зардал/

Даатгалын хамгаалалт:

 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлтээс учирсан хохирол;
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;

Хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгийн даатгал:

Даатгалын зүйл:   Банкин дахь мөнгөн хадгаламж эзэмшигчийн  хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийн 20 сая төгрөгнөөс давсан мөнгөн дүн.

Даатгалын хамгаалалт:

 • Банкны тухай хуульд заасны дагуу Монголбанк банкийг албадан татан буулгах тухай шийдвэр гаргах;

  Төлбөр тасалдалын даатгал:

Даатгалын зүйл: Банкнаас даатгуулагчид олгосон зээлийн гэрээний төлбөр тасалдал,

Даатгалын хамгаалалт:

 • Төрийн болон орон нутгийн байгууллагын шийдвэрээр хийгдэж буй дахин төлөвлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, дэд бүтцийн засвар, шинэчлэлтийн улмаас зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож, орлого тасалдах;
 • Зээлдэгч дампуурсныг шүүх тогтоосон;
 • Дайн байлдаан, хувьсгал, үймээн самуун, нийгмийг хамарсан эмх замбараагүй байдлийн үр дагаварын улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдах
 • Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэлийн улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдах

Бизнес тасалдалтын даатгал:

Даатгалын зүйл:   Даатгуулагчийн даатгагдсан хөрөнгөнд эрсдэл гарсны улмаас даатгуулагчийн бизнес /олох байсан ашиг, үйл ажиллагааны зардал/

Даатгалын хамгаалалт:

 • Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлтээс учирсан хохирол;
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөллөөс учирсан хохирол;
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи гэх мэт/;

Хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгийн даатгал:

Даатгалын зүйл:   Банкин дахь мөнгөн хадгаламж эзэмшигчийн  хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийн 20 сая төгрөгнөөс давсан мөнгөн дүн.

Даатгалын хамгаалалт:

 • Банкны тухай хуульд заасны дагуу Монголбанк банкийг албадан татан буулгах тухай шийдвэр гаргах;
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube