1800-1881 en

Иргэдийн харилцах данс

Эрхэм Харилцагч та манай банкны харилцах дансны үйлчилгээг авахыг хүсвэл дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж манай банкинд хандана уу.

 • Харилцагчийн өргөдөл (хэлцэл)-ийн маягт бөглөх
 • Монгол Улсын иргэн бол: 
  - иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт, 
  - Харилцагч насанд хүрээгүй тохиолдолд төрсний гэрчилгээ,
  Гадаадын иргэн бол нэмэлтээр:
  - Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл,
  - хөдөлмөр эрхэлж байгаа тохиолдолд тухайн байгууллагаас харилцагчаар бүртгүүлэх, данс нээх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах тухай албан бичиг,
  - АНУ-ын иргэний харьяалалтай бол W-9, ногоон карттай бол W-8BEN маягтуудыг бөглүүлэх,

Эрхэм Харилцагч та манай банкны харилцах дансны үйлчилгээг авахыг хүсвэл дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж манай банкинд хандана уу.

 • Харилцагчийн өргөдөл (хэлцэл)-ийн маягт бөглөх
 • Монгол Улсын иргэн бол: 
  - иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт, 
  - Харилцагч насанд хүрээгүй тохиолдолд төрсний гэрчилгээ,
  Гадаадын иргэн бол нэмэлтээр:
  - Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл,
  - хөдөлмөр эрхэлж байгаа тохиолдолд тухайн байгууллагаас харилцагчаар бүртгүүлэх, данс нээх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах тухай албан бичиг,
  - АНУ-ын иргэний харьяалалтай бол W-9, ногоон карттай бол W-8BEN маягтуудыг бөглүүлэх,

Эрхэм Харилцагч та манай банкны харилцах дансны үйлчилгээг авахыг хүсвэл дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж манай банкинд хандана уу.

 • Харилцагчийн өргөдөл (хэлцэл)-ийн маягт бөглөх
 • Монгол Улсын иргэн бол: 
  - иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт, 
  - Харилцагч насанд хүрээгүй тохиолдолд төрсний гэрчилгээ,
  Гадаадын иргэн бол нэмэлтээр:
  - Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл,
  - хөдөлмөр эрхэлж байгаа тохиолдолд тухайн байгууллагаас харилцагчаар бүртгүүлэх, данс нээх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах тухай албан бичиг,
  - АНУ-ын иргэний харьяалалтай бол W-9, ногоон карттай бол W-8BEN маягтуудыг бөглүүлэх,
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube