1800-1881 en

Харилцах данс

1.    Дансны үлдэгдэл, гүйлгээгээ яаж шалгах вэ ?

 • Хэрвээ байнга дансаа шалгах, гүйлгэний мэдээллээ хянахыг хүсвэл Та манай интернэт банк, мессеж банк, мобайл банк, мессеж мэдээ үйлчилгээнүүдээс сонголтоо хийгээд цаг алдахгүй мэдээллээ авч болно.

2.    Харилцах дансыг ямар, ямар валютаар нээдэг вэ ?

 • Хадгаламж – MNT, USD, EURO, CHY
 • Харилцах – MNT, USD, EUR, JPY, CNY,JPY, RUB , GBP, KRW,CAD , AUD, CHF,

3.    Харилцах данс нээлгэхэд шимтгэлтэй юу ?

 • Данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл хураамжгүй. Та Төрийн банкны аль ч салбар нэгжид бичиг баримттайгаа очиж дансаа нээлгэж болно.

4.    Салбарт очихгүйгээр данс нээлгэж болох уу?

 • Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсанд хандан түр данс нээлгэх боломжтой.

5.    Төгрөгийн харилцах данснаасаа долларын харилцах данс руу гүйлгээ хийж болох уу?

 • Болно. Төрийн банкны тухайн өдрийн долларын бэлэн бус ханшаар хөрвөгдөн орно.

7.    Байгууллагын харилцах дансыг ямар, ямар валютаар нээдэг вэ ?

 • Харилцах – MNT, USD, EUR, JPY, CNY, RUB , GBP, KRW,CAD , AUD, CHF

8.    Иргэдийн харилцах дансанд хүү бодогддог уу ?

 • Цалингийн харилцах дансны жилийн хүү 3,6%
 • Тэтгэврийн харилцах дансны жилийн хүү 5,5%

9.    Харилцах данснаасаа Төрийн банк дотор гүйлгээ хийхэд хэзээ орох вэ ?

 • Шууд орно.

10.    Салбар нэгжид очихгүйгээр дансны дугаараа мэдэх боломж байгаа юу ?

 • Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсанд холбогдоод өөрийн мэдээллээ хэлээд дансны дугаараа авах боломжтой.

1.    Дансны үлдэгдэл, гүйлгээгээ яаж шалгах вэ ?

 • Хэрвээ байнга дансаа шалгах, гүйлгэний мэдээллээ хянахыг хүсвэл Та манай интернэт банк, мессеж банк, мобайл банк, мессеж мэдээ үйлчилгээнүүдээс сонголтоо хийгээд цаг алдахгүй мэдээллээ авч болно.

2.    Харилцах дансыг ямар, ямар валютаар нээдэг вэ ?

 • Хадгаламж – MNT, USD, EURO, CHY
 • Харилцах – MNT, USD, EUR, JPY, CNY,JPY, RUB , GBP, KRW,CAD , AUD, CHF,

3.    Харилцах данс нээлгэхэд шимтгэлтэй юу ?

 • Данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл хураамжгүй. Та Төрийн банкны аль ч салбар нэгжид бичиг баримттайгаа очиж дансаа нээлгэж болно.

4.    Салбарт очихгүйгээр данс нээлгэж болох уу?

 • Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсанд хандан түр данс нээлгэх боломжтой.

5.    Төгрөгийн харилцах данснаасаа долларын харилцах данс руу гүйлгээ хийж болох уу?

 • Болно. Төрийн банкны тухайн өдрийн долларын бэлэн бус ханшаар хөрвөгдөн орно.

7.    Байгууллагын харилцах дансыг ямар, ямар валютаар нээдэг вэ ?

 • Харилцах – MNT, USD, EUR, JPY, CNY, RUB , GBP, KRW,CAD , AUD, CHF

8.    Иргэдийн харилцах дансанд хүү бодогддог уу ?

 • Цалингийн харилцах дансны жилийн хүү 3,6%
 • Тэтгэврийн харилцах дансны жилийн хүү 5,5%

9.    Харилцах данснаасаа Төрийн банк дотор гүйлгээ хийхэд хэзээ орох вэ ?

 • Шууд орно.

10.    Салбар нэгжид очихгүйгээр дансны дугаараа мэдэх боломж байгаа юу ?

 • Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсанд холбогдоод өөрийн мэдээллээ хэлээд дансны дугаараа авах боломжтой.

1.    Дансны үлдэгдэл, гүйлгээгээ яаж шалгах вэ ?

 • Хэрвээ байнга дансаа шалгах, гүйлгэний мэдээллээ хянахыг хүсвэл Та манай интернэт банк, мессеж банк, мобайл банк, мессеж мэдээ үйлчилгээнүүдээс сонголтоо хийгээд цаг алдахгүй мэдээллээ авч болно.

2.    Харилцах дансыг ямар, ямар валютаар нээдэг вэ ?

 • Хадгаламж – MNT, USD, EURO, CHY
 • Харилцах – MNT, USD, EUR, JPY, CNY,JPY, RUB , GBP, KRW,CAD , AUD, CHF,

3.    Харилцах данс нээлгэхэд шимтгэлтэй юу ?

 • Данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл хураамжгүй. Та Төрийн банкны аль ч салбар нэгжид бичиг баримттайгаа очиж дансаа нээлгэж болно.

4.    Салбарт очихгүйгээр данс нээлгэж болох уу?

 • Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсанд хандан түр данс нээлгэх боломжтой.

5.    Төгрөгийн харилцах данснаасаа долларын харилцах данс руу гүйлгээ хийж болох уу?

 • Болно. Төрийн банкны тухайн өдрийн долларын бэлэн бус ханшаар хөрвөгдөн орно.

7.    Байгууллагын харилцах дансыг ямар, ямар валютаар нээдэг вэ ?

 • Харилцах – MNT, USD, EUR, JPY, CNY, RUB , GBP, KRW,CAD , AUD, CHF

8.    Иргэдийн харилцах дансанд хүү бодогддог уу ?

 • Цалингийн харилцах дансны жилийн хүү 3,6%
 • Тэтгэврийн харилцах дансны жилийн хүү 5,5%

9.    Харилцах данснаасаа Төрийн банк дотор гүйлгээ хийхэд хэзээ орох вэ ?

 • Шууд орно.

10.    Салбар нэгжид очихгүйгээр дансны дугаараа мэдэх боломж байгаа юу ?

 • Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсанд холбогдоод өөрийн мэдээллээ хэлээд дансны дугаараа авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595
 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube