1800-1881 en

Захиалгат шилжүүлэг

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ нь тогтоосон хугацаанд (сард нэг удаа, 14 хоногт 1 удаа гэсэн сонголтоор), тогтмол дүнгээр харилцагчийн сонгосон данснаас гэрээнд заасан данс руу автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний давуу тал:

 • Банкны салбар, тооцооны төвүүд рүү явж үнэт цагаа үрэх шаардлагагүй
 • Цаг хугацаа орон зайн хязгаарлалтгүй
 • Бэлэн мөнгөтэй холбоотой аливаа эрсдэлээс найдвартай хамгаалагдана
 • Интернэтээр дамжуулан дансны хуулгаа авч болно
 • Мессежээр төлбөрийн тухай мэдээлэл хүлээн авах боломжтой
 • Тогтсон хугацаанд, тогтмол дүнтэй төлбөрийг хугацаа алдалгүй төлж байх
 • Хуримтлалаа тогтмол нэмэгдүүлэх.

Дараах төрлүүдтэй байна. Үүнд:

 • Хуримтлалын шилжүүлэг. Шинээр хадгаламжийн данс нээж түүн рүү өөрийн тогтоосон хэмжээний мөнгө шилжүүлэх.
 • Тодорхой хугацаанд тогтмол дүнтэй хийх төлбөрүүд. Тухайлбал, интернэт, кабель зэрэг тогтмол дүнтэй төлбөрүүд.
 • Бусад төлбөрийн шилжүүлэг. Сар бүр, эсвэл 7 хоног бүр тогтоосон данс руу тогтмол дүнтэй шилжүүлгийг байнга хийдэг харилцагчдын хувьд Таны хүсэлтээр уг гүйлгээг хийх.

Үйлчилгээний шимтгэл хураамж

Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Бүртгэлийн хураамж Хураамжгүй
Гүйлгээний шимтгэл Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл
Хүсэлтийг цуцлах, хүсэлтэд өөрчлөлт оруулах 500 төг

Санамж:
Хугацаатай хадгаламжийн дансны хувьд захиалгат шилжүүлэг хийх дансаар холбохгүй.

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ нь тогтоосон хугацаанд (сард нэг удаа, 14 хоногт 1 удаа гэсэн сонголтоор), тогтмол дүнгээр харилцагчийн сонгосон данснаас гэрээнд заасан данс руу автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний давуу тал:

 • Банкны салбар, тооцооны төвүүд рүү явж үнэт цагаа үрэх шаардлагагүй
 • Цаг хугацаа орон зайн хязгаарлалтгүй
 • Бэлэн мөнгөтэй холбоотой аливаа эрсдэлээс найдвартай хамгаалагдана
 • Интернэтээр дамжуулан дансны хуулгаа авч болно
 • Мессежээр төлбөрийн тухай мэдээлэл хүлээн авах боломжтой
 • Тогтсон хугацаанд, тогтмол дүнтэй төлбөрийг хугацаа алдалгүй төлж байх
 • Хуримтлалаа тогтмол нэмэгдүүлэх.

Дараах төрлүүдтэй байна. Үүнд:

 • Хуримтлалын шилжүүлэг. Шинээр хадгаламжийн данс нээж түүн рүү өөрийн тогтоосон хэмжээний мөнгө шилжүүлэх.
 • Тодорхой хугацаанд тогтмол дүнтэй хийх төлбөрүүд. Тухайлбал, интернэт, кабель зэрэг тогтмол дүнтэй төлбөрүүд.
 • Бусад төлбөрийн шилжүүлэг. Сар бүр, эсвэл 7 хоног бүр тогтоосон данс руу тогтмол дүнтэй шилжүүлгийг байнга хийдэг харилцагчдын хувьд Таны хүсэлтээр уг гүйлгээг хийх.

Үйлчилгээний шимтгэл хураамж

Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Бүртгэлийн хураамж Хураамжгүй
Гүйлгээний шимтгэл Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл
Хүсэлтийг цуцлах, хүсэлтэд өөрчлөлт оруулах 500 төг

Санамж:
Хугацаатай хадгаламжийн дансны хувьд захиалгат шилжүүлэг хийх дансаар холбохгүй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube