1800-1881 en

Нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

Байгууллагын данснаас сар бүр нэхэмжлэгддэг цахилгаан, ус зэрэг ашиглалтын төлбөр болон утасны төлбөрөө нэхэмжлэлээр хүлээн авч төлбөрөө шилжүүлэхдээ зарцуулдаг цаг хугацааг тань хэмнэж Төрийн банкнаас Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх үйлчилгээг санал болгож байна. Та нэг удаа ирж гэрээ байгуулснаар таны данснаас сар бүр нэхэмжилдэг төлбөрүүдийг банк саадгүй шилжүүлэх бөгөөд дансанд хийгдэж буй гүйлгээний мэдээллээр интернэт, смарт банкаараа шалгах боломжтой. Та гэрээ байгуулах болон банк дотор төлбөр төлөхөд хураамжгүй байна.

Байгууллагын данснаас сар бүр нэхэмжлэгддэг цахилгаан, ус зэрэг ашиглалтын төлбөр болон утасны төлбөрөө нэхэмжлэлээр хүлээн авч төлбөрөө шилжүүлэхдээ зарцуулдаг цаг хугацааг тань хэмнэж Төрийн банкнаас Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх үйлчилгээг санал болгож байна. Та нэг удаа ирж гэрээ байгуулснаар таны данснаас сар бүр нэхэмжилдэг төлбөрүүдийг банк саадгүй шилжүүлэх бөгөөд дансанд хийгдэж буй гүйлгээний мэдээллээр интернэт, смарт банкаараа шалгах боломжтой. Та гэрээ байгуулах болон банк дотор төлбөр төлөхөд хураамжгүй байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube