1800-1881 en

ГЯЛС БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид танд банкны үйлчилгээг зайнаас авах, төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай гүйцэтгэх хамгийн өргөн боломж бүхий банкны үйлчилгээг санал болгож байна.

Манай Гялс банк үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчид лавлагаа хийх, гүйлгээ хийх, хэрэглээний төлбөр төлөх зэрэг олон боломжтой.

Гялс банкаар авах үйлчилгээ

 • Өөрийн данс хооронд болон Төрийн банкны данс хооронд шилжүүлэг хийх;
 • Хэрэглээний төлбөрөө бүртгүүлэх, лавлах, төлөх (Цахилгаан, Контор, СӨХ, Суурин утас, Кабель, Интернэт гэх мэт )
 • Бусад банкны дансруу шилжүүлэг хийх;
 • Гадаад шилжүүлэг хийх;
 • Гар утасны ярианы төлбөр төлөх, нэгжийн карт худалдан авах;
 • Захиалгат шилжүүлэг үүсгэх
 • Багц гүйлгээ хийх / нэг үйлдлээр олон данс руу зэрэг гүйлгээ хийх юм./
 • Нийгмийн даатгалын төлбөр төлөх үйлчилгээ (төлбөр төлөх зааврыг ЭНД-ээс авна уу)

Та дараах нэмэлт үйлчилгээг авах боломжтой.

 • Хадгаламжийн хугацаа сунгах захиалга өгөх;
 • Ханшийн тооцоолуур ашиглах;
 • Гүйлгээний загвар үүсгэх /байнга хийгддэг гүйлгээг загвар болгон хадгалах ба хадгалсан загвараа дахин ашиглах юм/;
 • Банкнаас мэдээлэл авах, банкинд санал хүсэлт илгээх.

Гялс банкаар гүйлгээ хийх

Гүйлгээ хийхэд Нэг удаагийн нууц үг эсвэл Васко төхөөрөмж ашиглана.

Нэг удаагийн нууц үгийг дараах 2 хэлбэрээр авч ашиглана:

 1. Утасны дугаартаа мессежээр;
 2. И-мэйл хаягтаа и-мэйлээр

Гялс банкны нөхцөл

Бүртгэлийн хураамж: Хураамжгүй.

Үйлчилгээ Байгууллага
Төгрөг Валют
Жилийн хураамж 10,000 төг
Гүйлгээний хураамж Банк доторх Шимтгэлгүй
Банк хооронд 3,000,000 төгрөг хүртэл 240 төгрөг
3,000,000 төгрөгөөс дээш 300 төгрөг
1,000 төг
Хэрэглээний төлбөр төлөх Шимтгэлгүй
Захиалгат шилжүүлэг бүртгэх Шимтгэлгүй
Васко төхөөрөмжийн үнэ 50,000 төг

Нэг данснаас нэг өдөрт хийгдэх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ:

20 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют.

Гялс банкинд бүртгүүлэх

Байгууллага:

1. Эрх бүхий этгээдүүд нь өөрийн биеэр, байгууллагын тамга тэмдэг, иргэний цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспорттай хамт ирэх;

2. Гялс банк үйлчилгээний эрх нээх хүсэлтийн маягт бөглөж гэрээ байгуулна. /Gyalsbank huseltiin mayagt baiguullaga/.

Бид танд банкны үйлчилгээг зайнаас авах, төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай гүйцэтгэх хамгийн өргөн боломж бүхий банкны үйлчилгээг санал болгож байна.

Манай Гялс банк үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчид лавлагаа хийх, гүйлгээ хийх, хэрэглээний төлбөр төлөх зэрэг олон боломжтой.

Гялс банкаар авах үйлчилгээ

 • Өөрийн данс хооронд болон Төрийн банкны данс хооронд шилжүүлэг хийх;
 • Хэрэглээний төлбөрөө бүртгүүлэх, лавлах, төлөх (Цахилгаан, Контор, СӨХ, Суурин утас, Кабель, Интернэт гэх мэт )
 • Бусад банкны дансруу шилжүүлэг хийх;
 • Гадаад шилжүүлэг хийх;
 • Гар утасны ярианы төлбөр төлөх, нэгжийн карт худалдан авах;
 • Захиалгат шилжүүлэг үүсгэх
 • Багц гүйлгээ хийх / нэг үйлдлээр олон данс руу зэрэг гүйлгээ хийх юм./
 • Нийгмийн даатгалын төлбөр төлөх үйлчилгээ (төлбөр төлөх зааврыг ЭНД-ээс авна уу)

Та дараах нэмэлт үйлчилгээг авах боломжтой.

 • Хадгаламжийн хугацаа сунгах захиалга өгөх;
 • Ханшийн тооцоолуур ашиглах;
 • Гүйлгээний загвар үүсгэх /байнга хийгддэг гүйлгээг загвар болгон хадгалах ба хадгалсан загвараа дахин ашиглах юм/;
 • Банкнаас мэдээлэл авах, банкинд санал хүсэлт илгээх.

Гялс банкаар гүйлгээ хийх

Гүйлгээ хийхэд Нэг удаагийн нууц үг эсвэл Васко төхөөрөмж ашиглана.

Нэг удаагийн нууц үгийг дараах 2 хэлбэрээр авч ашиглана:

 1. Утасны дугаартаа мессежээр;
 2. И-мэйл хаягтаа и-мэйлээр

Гялс банкны нөхцөл

Бүртгэлийн хураамж: Хураамжгүй.

Үйлчилгээ Байгууллага
Төгрөг Валют
Жилийн хураамж 10,000 төг
Гүйлгээний хураамж Банк доторх Шимтгэлгүй
Банк хооронд 3,000,000 төгрөг хүртэл 240 төгрөг
3,000,000 төгрөгөөс дээш 300 төгрөг
1,000 төг
Хэрэглээний төлбөр төлөх Шимтгэлгүй
Захиалгат шилжүүлэг бүртгэх Шимтгэлгүй
Васко төхөөрөмжийн үнэ 50,000 төг

Нэг данснаас нэг өдөрт хийгдэх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ:

20 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют.

Гялс банкинд бүртгүүлэх

Байгууллага:

1. Эрх бүхий этгээдүүд нь өөрийн биеэр, байгууллагын тамга тэмдэг, иргэний цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспорттай хамт ирэх;

2. Гялс банк үйлчилгээний эрх нээх хүсэлтийн маягт бөглөж гэрээ байгуулна. /Gyalsbank huseltiin mayagt baiguullaga/.

Бид танд банкны үйлчилгээг зайнаас авах, төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай гүйцэтгэх хамгийн өргөн боломж бүхий банкны үйлчилгээг санал болгож байна.

Манай Гялс банк үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчид лавлагаа хийх, гүйлгээ хийх, хэрэглээний төлбөр төлөх зэрэг олон боломжтой.

Гялс банкаар авах үйлчилгээ

 • Өөрийн данс хооронд болон Төрийн банкны данс хооронд шилжүүлэг хийх;
 • Хэрэглээний төлбөрөө бүртгүүлэх, лавлах, төлөх (Цахилгаан, Контор, СӨХ, Суурин утас, Кабель, Интернэт гэх мэт )
 • Бусад банкны дансруу шилжүүлэг хийх;
 • Гадаад шилжүүлэг хийх;
 • Гар утасны ярианы төлбөр төлөх, нэгжийн карт худалдан авах;
 • Захиалгат шилжүүлэг үүсгэх
 • Багц гүйлгээ хийх / нэг үйлдлээр олон данс руу зэрэг гүйлгээ хийх юм./
 • Нийгмийн даатгалын төлбөр төлөх үйлчилгээ (төлбөр төлөх зааврыг ЭНД-ээс авна уу)

Та дараах нэмэлт үйлчилгээг авах боломжтой.

 • Хадгаламжийн хугацаа сунгах захиалга өгөх;
 • Ханшийн тооцоолуур ашиглах;
 • Гүйлгээний загвар үүсгэх /байнга хийгддэг гүйлгээг загвар болгон хадгалах ба хадгалсан загвараа дахин ашиглах юм/;
 • Банкнаас мэдээлэл авах, банкинд санал хүсэлт илгээх.

Гялс банкаар гүйлгээ хийх

Гүйлгээ хийхэд Нэг удаагийн нууц үг эсвэл Васко төхөөрөмж ашиглана.

Нэг удаагийн нууц үгийг дараах 2 хэлбэрээр авч ашиглана:

 1. Утасны дугаартаа мессежээр;
 2. И-мэйл хаягтаа и-мэйлээр

Гялс банкны нөхцөл

Бүртгэлийн хураамж: Хураамжгүй.

Үйлчилгээ Байгууллага
Төгрөг Валют
Жилийн хураамж 10,000 төг
Гүйлгээний хураамж Банк доторх Шимтгэлгүй
Банк хооронд 3,000,000 төгрөг хүртэл 240 төгрөг
3,000,000 төгрөгөөс дээш 300 төгрөг
1,000 төг
Хэрэглээний төлбөр төлөх Шимтгэлгүй
Захиалгат шилжүүлэг бүртгэх Шимтгэлгүй
Васко төхөөрөмжийн үнэ 50,000 төг

Нэг данснаас нэг өдөрт хийгдэх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ:

20 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют.

Гялс банкинд бүртгүүлэх

Байгууллага:

1. Эрх бүхий этгээдүүд нь өөрийн биеэр, байгууллагын тамга тэмдэг, иргэний цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспорттай хамт ирэх;

2. Гялс банк үйлчилгээний эрх нээх хүсэлтийн маягт бөглөж гэрээ байгуулна. /Gyalsbank huseltiin mayagt baiguullaga/.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube