1800-1881 en

Картын үйлчилгээ

Төрийн банкны Байгууллагын карт нь танай байгууллагын өдөр тутмын, бага хэмжээний, тогтмол гардаг зардлуудыг санхүүжүүлэх зорилгоор байгууллагын эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлөөр нэр бүхий ажилтанд олгогдох ба байгууллагын санхүүгийн хяналтыг сайжруулах, бэлэн мөнгөний эрсдлийг бууруулах, цаг хугацаа хэмнэх ач холбогдолтой.

Картын хүү шимтгэлийн нөхцөл

Дотоодын карт

Картын төрөл Картын валют Жилийн хураамж Дансны доод үлдэгдэл
Бизнесийн байгууллагын карт MNT 10.000₮ 10.000₮
USD 10.000₮ 10$
Төсвийн байгууллагын карт MNT 10.000₮ -

 

Олон улсын карт

Картын төрөл Картын валют Жилийн хураамж Дансны доод үлдэгдэл
Бизнесийн байгууллагын карт MNT 20.000₮ 10.000₮
USD 20.000₮-тэй тэнцэх валют 10$

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube