1800-1881 en

Зээлийн үйлчилгээ

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

Зээлийн шугам 
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбоотой үүсэх бараа материалын худалдан авалт, авлагын санхүүжүүлэлт зэрэг богино санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл 
ПОС-ын төхөөрөмж ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг хуулийн этгээдийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ өргөтгөх, шинэчлэх зэрэг бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулсан зээл юм.

Дэлгэрэнгүй »

Зоорь барих, засварлах болон худалдан авах зээл 
Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлдэг хуулийн этгээд, малчин, төмс, хүнсний ногооны  тариалан, худалдаа эрхэлдэг хуулийн этгээдэд  бүтээгдэхүүнээ хадгалах зориулалтаар зоорь барих, засварлах болон худалдан авах зээлийг санал болгож байна.                                                                                                                                                 

Дэлгэрэнгүй » 

 

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

Зээлийн шугам 
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбоотой үүсэх бараа материалын худалдан авалт, авлагын санхүүжүүлэлт зэрэг богино санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл 
ПОС-ын төхөөрөмж ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг хуулийн этгээдийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ өргөтгөх, шинэчлэх зэрэг бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулсан зээл юм.

Дэлгэрэнгүй »

Зоорь барих, засварлах болон худалдан авах зээл 
Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлдэг хуулийн этгээд, малчин, төмс, хүнсний ногооны  тариалан, худалдаа эрхэлдэг хуулийн этгээдэд  бүтээгдэхүүнээ хадгалах зориулалтаар зоорь барих, засварлах болон худалдан авах зээлийг санал болгож байна.                                                                                                                                                 

Дэлгэрэнгүй » 

 

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

Зээлийн шугам 
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбоотой үүсэх бараа материалын худалдан авалт, авлагын санхүүжүүлэлт зэрэг богино санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй »

ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл 
ПОС-ын төхөөрөмж ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг хуулийн этгээдийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ өргөтгөх, шинэчлэх зэрэг бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулсан зээл юм.

Дэлгэрэнгүй »

Зоорь барих, засварлах болон худалдан авах зээл 
Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлдэг хуулийн этгээд, малчин, төмс, хүнсний ногооны  тариалан, худалдаа эрхэлдэг хуулийн этгээдэд  бүтээгдэхүүнээ хадгалах зориулалтаар зоорь барих, засварлах болон худалдан авах зээлийг санал болгож байна.                                                                                                                                                 

Дэлгэрэнгүй » 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube